Gender- en milieubeweging versterken en verenigen

De Global Alliance for Green & Gender Action (GAGGA) verbindt en ondersteunt gender- en milieurechtvaardige gemeenschapsorganisaties, NGO’s en fondsen. Alle GAGGA-actoren zetten zich in voor samenwerking op meerdere niveaus en tussen verschillende bewegingen om bewegingen te verbinden en te versterken om milieu- en klimaatrechtvaardigheid te bereiken, met de nadruk op participatieve processen en gedeeld leiderschap.

Begeleiding

GAGGA (leden) biedt gemeenschapsgerichte gender- en milieurechtvaardigheidsgroepen subsidies en wederzijdse versterking van vaardigheden door middel van thematische workshops, toegang tot informatie en uitwisselingen met andere organisaties.

Lobby en belangenbehartiging

GAGGA leden en bondgenoten voeren belangenbehartiging uit op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau. GAGGA-actoren zetten zich in voor de rechten van vrouwen, meisjes, transgenders, interseksen en niet-binaire personen, klimaat- en milieurechtvaardigheid en rechtvaardige toegang tot en gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ze verzetten zich tegen actoren uit de winningsindustrie en de grote infrastructuurprojecten waarvan ze afhankelijk zijn.

Gebouw

GAGGA faciliteert en participeert in het leggen van contacten tussen groepen en bewegingen die opkomen voor de rechten van vrouwen, meiden, transgenders, interseksen en non-binairen en die zich inzetten voor het milieu om kennis op te bouwen, strategieën te delen en gezamenlijke pleitbezorgingagenda’s te ontwikkelen en na te streven.

16
Vrouwenfondsen
8
Fondsen voor milieurechtvaardigheid
31
NGO’s
440
Gemeenschapsgroepen
28
Landen
€16,94 miljoen
Uitbetaald sinds 2016

De Global Alliance for Green & Gender Action (GAGGA) is een consortium dat in 2016 is opgericht:*

Tot op heden verenigen de lidorganisaties en strategische bondgenoten van GAGGA een uitgebreid en groeiend netwerk van gender- en milieugroepen in meer dan 30 landen.

*GAGGA werkt strategisch samen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het recht van vrouwen, meisjes en transseksuelen op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving

GAGGA steunt vrouwen, meisjes, transgenders, interseksen en niet-binaire mensen die direct te maken hebben met de kwesties die zij aanpakken. Deze gemeenschapsgroepen en -bewegingen spelen een centrale rol in de bescherming van belangrijke ecosystemen zoals bossen en wetlands, weilanden en landbouwgrond, rivieren en kustgebieden. Volg de website van GAGGA om hun strijd voor gender- en milieurechtvaardigheid te volgen, te steunen en te versterken.