Het versterken van het doortastende werk van zelfgeleide groepen in Nederland en de ABCSSS-eilanden

Via het Spark Fund eren we Mama Cash’ historische wortels in de Nederlandse lesbische feministische activistische beweging. Het Spark Fund verstrekt kleine subsidies aan gemeenschappen van vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen in Nederland en de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Een klein bedrag kan een grote, radicale verandering teweegbrengen

Het fonds steunt initiatieven van en voor structureel uitgesloten gemeenschappen die werken aan urgente en betwiste kwesties. De subsidies variëren van€1.000 tot €3.000 per project en worden toegekend aan zowel geformaliseerde groepen als groepen die geen formele langetermijnplannen hebben, maar waar een kleine subsidie de groep van de benodigde middelen kan voorzien.

In 2017, the Spark Fund awarded 10.000 euros, in 2022, 66.000 euros 

In 2017 lanceerde Mama Cash Spark met een eerste adviescommissie met activisten uit de gemeenschappen die het Spark Fund wil ondersteunen. Dit eerste comité koos ervoor om het Spark Fund in te zetten voor activisten die op het scherpst van de snede opereren, die dringend geld nodig hebben, maar die misschien zouden afzien van meer formele subsidieprocedures.

Geschiktheidscriteria

  • Werk vanuit het perspectief van feministische, vrouwen-, meiden-, trans- en/of intersekse rechten
  • Zelf geleid door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen die ze bedienen
  • Streven naar structurele en fundamentele verandering

Veel Gestelde Vragen

De ontvankelijkheidscriteria van het Spark Fund zijn als volgt:

  • Groepen geleid door vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen. De mensen wier rechten op het spel staan, zijn de besluitvormers in het project.

Voorbeeld: Als een groep zich inzet voor de rechten van transgenders, zouden transgenders degenen moeten zijn die beslissen over de activiteiten van de groep en hoe het geld van de groep wordt besteed. De woordvoerders van de groep, en ook degenen die betaald worden, moeten transpersonen zijn. Niet-transpersonen kunnen ook in verschillende hoedanigheden voor de groep werken, op voorwaarde dat zij niet de leiding hebben.

  • Groepen die werken vanuit een feministisch perspectief en/of vanuit het perspectief van vrouwen-, meiden-, trans- of intersekse-rechten.

Voorbeeld: Een voorstel voor een project om te werken aan vrouwen en huisvestingsproblemen stelt de ervaringen van vrouwen centraal. De groep identificeert de specifieke barrières die vrouwen tegenkomen bij het vinden van fatsoenlijke en betaalbare huisvesting. Ze gaan ook in op de problemen van verschillende groepen vrouwen (bv. zowel in de stad als op het platteland) om toegang te krijgen tot huisvesting. De ervaringen van vrouwen en de problemen waarmee ze te maken hebben vormen de kern van het project, in plaats van slechts een van de vele elementen, en de voorgestelde oplossingen weerspiegelen dit perspectief.

  • Groepen die werken aan urgente en omstreden politieke kwesties in Nederland of de ABCSSS-eilanden.

Voorbeeld: Een groep moslimvrouwen zet zich in voor hun rechten en probeert hun zorgen kenbaar te maken in een omgeving waar het dragen van een hijab, niqab of soortgelijke bedekking wordt betwist door zowel overheidsinstanties als het publiek.

  • Groepen die werken aan structurele en systemische verandering.

Voorbeeld: Een migrantenvrouwengroep biedt onderdak aan andere migrantenvrouwen om in hun onmiddellijke behoeften te voorzien. Maar de groep werkt ook aan het aanpakken van de fundamentele barrières om toegang te krijgen tot dergelijke diensten, zodat andere migrantenvrouwen die zij niet bereiken of niet kunnen bereiken, er op de langere termijn ook van zullen profiteren.

Daarnaast zal het Spark Fund prioriteit geven aan:

  • Niet-geformaliseerde/niet-geregistreerde, beginnende groepen met een budget van minder dan € 30.000 per jaar en beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoorruimte, etc.).

Houd er rekening mee dat je geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je organisatie niet geregistreerd te staan als ‘stichting’.

Wij definiëren feminisme als zeer veelzijdig, maar in de kern zien we het als werk dat seksisme en patriarchale gendernormen (met betrekking tot seksualiteit, klasse, etniciteit, ras, migratiestatus, handicap enzovoort) aanpakt of bestrijdt met als doel een einde te maken aan ongelijkheid en onrecht.

Een stuurgroep van voormalige Spark subsidie-partners – feministische activisten in Nederland en de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba – beoordeelt alle in aanmerking komende aanvragen en maakt een shortlist. Over de shortlist wordt vervolgens gestemd door de kandidaten op de shortlist zelf. De Spark Fund stuurgroep voert dan een laatste controle uit om inclusiviteit te garanderen.

Het Spark Fund is meestal elk jaar in de maand augustus open voor aanvragen. Kom in augustus terug voor meer informatie.

Als je aanvullende vragen hebt over het Spark Fund, neem dan contact met ons op via Spark@mamacash.org.

Venster voor subsidieverstrekking – Mama Cash accepteert aanvragen voor subsidies van het Spark Fund meestal in de maand augustus.

Online sollicitatie Op onze website vind je links naar een sollicitatieformulier waarop je schriftelijk, per video of via een stem kunt solliciteren. Mama Cash accepteert aanvragen in het Engels en Nederlands. Als u uw sollicitatie liever in een andere taal dan het Engels of Nederlands indient, kunt u contact met ons opnemen via
spark@mamacash.org
en wij zullen samen met u de aanvraag indienen in de taal van uw voorkeur.

Screening & shortlisting – De Spark Fund stuurgroep screent alle aanvragen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor het Spark Fund. De stuurgroep stelt een shortlist samen van in aanmerking komende aanvragen.

Stemmen – Als je aanvraag op de shortlist staat, wordt je groep gevraagd om online te stemmen op de beste Spark-aanvragen uit een lijst met geselecteerde voorstellen. Dit gebeurt meestal in september.

Toekenning – Toekenningen worden gedaan in overeenstemming met de ranglijstresultaten. De best gerangschikte aanvragen worden beoordeeld door de Spark Fund stuurgroep om inclusiviteit te garanderen. Subsidiebesluiten worden meestal in oktober bekendgemaakt.