Versterking van feministische bewegingen door vaardigheden en kennis

Naast het verstrekken van subsidies aan partners van het Veerkracht Fonds, biedt Mama Cash begeleidingssteun. We begeleiden partners bij het verwerven, verbeteren en behouden van de vaardigheden, kennis, gereedschappen en apparatuur die nodig zijn om hun missie te vervullen.

Onze begeleiding omvat

Organisatorische versterking
We ondersteunen partnerorganisaties bij het versterken van hun organisaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot bestuur, financiële systemen en holistische beveiliging.
Fondsenwerving
Onze begeleiding helpt subsidiepartners bij hun inspanningen om geld in te zamelen en ondersteunt hen bij het verkrijgen van de benodigde middelen.
Netwerken
We faciliteren netwerkmogelijkheden, zodat subsidiepartners met elkaar in contact kunnen komen, kunnen samenwerken en waardevolle relaties kunnen opbouwen.
Specifieke problemen aanpakken
We bieden advies op maat om subsidiepartners te ondersteunen bij het overwinnen van uitdagingen met betrekking tot specifieke problemen die zij hebben geïdentificeerd

Onze subsidiepartnerschappen groeien, verdiepen en transformeren gemiddeld over een periode van tien jaar.

De begeleidingsstrategie van Mama Cash is noodzakelijkerwijs adaptief, flexibel en afgestemd op onze meerjarige relaties met subsidiepartners – we labelen en structureren onze begeleidingsondersteuning in de volgende opeenvolgende fasen van onze subsidiepartnerschappen:

Mama Cash en de partner leren elkaar kennen; we leren wat de partner nodig heeft. Gedurende deze tijd heeft de partner toegang tot niet-financiële begeleiding – bijv, introducties bij donoren, ondersteuning bij budgettering en financiële rapportage, het leggen van contacten met subsidiepartners met vergelijkbare begeleidingsbehoeften. Tijdens deze fase hebben partners nog geen toegang tot begeleidingssubsidies.

Subsidiepartners behouden hun toegang tot niet-financiële begeleiding. Daarnaast kunnen subsidiepartners toegang krijgen tot begeleidingssubsidies om hun organisatorische visie, ambities en strategische plannen te ondersteunen.

Subsidiepartners hebben toegang tot een eenmalige subsidie aan het einde van het project van maximaal 45.000 euro. Dit geld kan worden gebruikt om reserves op te bouwen, land of onroerend goed te kopen of apparatuur aan te schaffen. Tijdens deze laatste fase blijven partners ook toegang hebben tot niet-financiële begeleiding.