Mobiliseren van middelen voor bewegingen

Mama Cash mobiliseert middelen om zelfgeleide feministische bewegingen te ondersteunen bij het succesvol verdedigen en bevorderen van de mensenrechten van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen wereldwijd. We organiseren ons werk in twee aandachtsgebieden: bewegingen en geld.

36%
toename van het aantal basissubsidies dat tussen 2015-2019 jaarlijks wordt toegekend
50%
verhoging van ons jaarlijkse budget voor kernsubsidies tussen 2015-2019

Sinds 1983 heeft Mama Cash wereldwijd € 92.489.796 toegekend aan groepen die worden geleid door vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen.

Subsidiepartners zeggen dat flexibele financiering op de lange termijn activisten buitengewoon goed ondersteunt en groepen in staat stelt zich te richten op datgene waarvan ze weten dat het het meest strategisch is voor hun veranderagenda.

Evaluatie einde termijn 2020

Dankzij de steun van Mama Cash kunnen subsidiepartners

hun organisatorische kracht verbeteren
hun achterban uitbreiden door middel van training, voorlichting en openbare demonstraties
meer toegang krijgen tot middelen en diensten van overheden
overtuigende feministische kennisproducten ontwikkelen over kwesties die van invloed zijn op hun gemeenschap
genuanceerd werk doen, creatief gebruik maken van media, journalistiek, openbare demonstraties en ‘artivisme’.
leiders in de beweging van hun land te voeden en te trainen en hun bewegingsruimtes te transformeren, zodat ze diverser en inclusiever worden

Visionaire feministische activisten staan elke dag op, in elke uithoek van de wereld, om onrecht en onderdrukking te bestrijden en om een rechtvaardige en vreugdevolle toekomst voor ons allemaal te dromen en te creëren. Ze doen dit werk met grote persoonlijke risico’s en kosten en beschikken meestal niet over voldoende middelen voor hun werk.

Het is de taak van Mama Cash om hun moed en creativiteit te evenaren en hen te ondersteunen met de middelen en connecties om hun belangrijke werk mogelijk te maken. Onze strategie voor 2021-2030 “Samen in beweging: Financiering van feministisch activisme wereldwijd” beschrijft onze strategieën voor het ondersteunen van feministische bewegingen.

Steun feministisch activisme

Dit is een afbeeldingsonderschrift

With your support, we can continue to ensure that women, girls, and trans and intersex people enjoy fair treatment wherever they are in the world.