Samen bouwen aan een beweging

Bewegingen zijn cruciaal om verandering teweeg te brengen – en om verandering blijvend te maken – omdat ze collectieve macht en stem opbouwen, uitoefenen en versterken.

Mama Cash heeft een lange geschiedenis in het zoeken naar, mede creëren, faciliteren en/of leiden van feministische allianties en samenwerkingsverbanden. We zijn in beweging samen met onze subsidiepartners, vrouwenfondsen, institutionele en individuele donoren, feministische organisaties en netwerken, mensenrechtenorganisaties, activisten en vele anderen. Wij geloven dat onze visie het duidelijkst is als we die samen delen en dat onze missie de meeste impact heeft als we die samen uitvoeren.

TEL ME IN! Consortium

Inheemse en plattelandsvrouwen, sekswerkers, lesbische en biseksuele vrouwen, vrouwen met een handicap en vrouwen die leven met hiv zij behoren tot de vele vrouwen, meisjes, en trans- en intersekse personen die geconfronteerd worden met meerdere lagen van discriminatie. Deze gemeenschappen spelen een essentiële rol in het beëindigen van onrecht en ongelijkheid over de hele wereld. Elk van hun stemmen telt.
De

Count Me In!

(CMI!)

consortium ondersteunt bewegingen geleid door
dergelijke feministische
groepen die vechten voor hun rechten.

De Wereldalliantie voor groene en genderactie (GAGGA)

De Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) bundelt de collectieve kracht van gender, klimaat en milieubewegingen over de hele wereld. Zij beoogtn een wereld waarin vrouwen, meisjes‘, en transintersekse en niet-binaire mensen recht op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving worden erkendserkend en gerespecteerd.

Rood paraplufonds

Mama Cash is er trots op gastvrouw en -vrouw te zijn van het Rode Paraplu Fonds (RUF),
’s werelds eerste wereldwijde fonds geleid door en voor sekswerkers
. Het is gericht op het handhaven en respecteren van de gezondheid, rechten en zelfbeschikking van sekswerkers van alle seksen. Het speelt in op de behoeften van groepen die opkomen voor de rechten van sekswerkers en die strijden tegen geweld, stigma en criminalisering.