“Feministische activisten hebben de visie en de kracht om onze wereld te veranderen”

“Naar sterke, autonome, pluralistische, inclusieve en veerkrachtige feministische bewegingen.”

Mama Cash geeft activisten die bouwen aan hun eigen beweging voor rechtvaardigheid, middelen in handen

Zelf geleid, collectief activisme
Vrouwen, meisjes, transseksuelen en interseksuelen zijn zich terdege bewust van de uitdagingen en het onrecht waarmee zij en hun gemeenschappen worden geconfronteerd. We ondersteunen individuen, groepen en bewegingen die voor zichzelf spreken en handelen op basis van hun doorleefde ervaringen met stigmatisering, geweld, uitbuiting en uitsluiting.
Flexibele en kernondersteuning
De zelfgeleide groepen die we ondersteunen hebben een krachtige radicale wijsheid in zich. We respecteren hun kennis en inschatting van hun eigen situatie, daarom hebben ze de vrijheid om onze subsidies naar eigen inzicht te gebruiken.
Ondersteuning op lange termijn
Het opbouwen van bewegingen en diepgaande, structurele veranderingen kosten tijd. We bieden ondersteuning op lange termijn om ervoor te zorgen dat feministische bewegingen sterkere organisaties kunnen opbouwen, vooruit kunnen plannen, autonoom kunnen blijven en veerkrachtig kunnen zijn wanneer ze worden uitgedaagd.
Begeleiding
We begeleiden subsidiepartners met financiële en niet-financiële middelen om hun vaardigheden, kennis en netwerken te verkrijgen, te verbeteren, te behouden en aan te scherpen. Onze begeleiding is afgestemd op de specifieke organisatorische behoeften en doelstellingen die door de subsidiepartners zelf zijn vastgesteld.

“Participatieve financiering gaat over het delen van macht en het erkennen dat de feministische gemeenschappen die we steunen de experts zijn van hun eigen realiteit en bewegingen.”

Wereldwijd adviesnetwerk

Centraal in ons participatieve financieringssysteem staat het Global Advisory Network – een gevarieerde groep feministische activisten uit verschillende geografische gebieden, uit verschillende achterbannen, met uiteenlopende thematische expertise, ervaring en connecties. Leden van het Global Advisory Network spelen een cruciale rol in de besluitvorming voor elk fonds, waarbij de samenstelling en het proces op elk fonds is afgestemd.