Macht delen met de feministische bewegingen die we steunen

Verandering vindt plaats wanneer feministische bewegingen worden aangedreven door zelfgestuurde, collectieve actie van vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen. Daarom is het bestuur van al onze fondsen in handen van feministische activisten en betrekken we aanvragers en potentiële subsidiepartners bij beslissingen over het toekennen van subsidies. We doen dit zodat onze subsidiebeslissingen volledig zijn afgestemd op de bewegingen die we willen ondersteunen.

15
Gevestigd in Afrika en West-Azië
11
Gevestigd in Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië
23
Gevestigd in Europa, Centraal- en Noord-Azië
12
Gevestigd in Amerika en het Caribisch gebied
2
Multiregionaal gebaseerd

At the centre of our participatory grantmaking system is the Global Advisory Network (GAN). The GAN is populated by feminist activists based in different geographic areas, from different constituencies, with diverse thematic expertise, experience, and connections. Advisors engaged in the GAN are eligible to receive a yearly stipend, depending on the scope of their engagement. 

Adviseurs ondersteunen Mama Cash met expertise, ervaring en connecties in de regio’s waar Mama Cash subsidies verstrekt.

Advisors serve on the various committees that make decisions for four of Mama Cash’s five funds, with a composition and procedure customised to suit each particular fund: 

Mama Cash vijf fondsen

Adviseurs hebben zitting in de verschillende organen die beslissingen nemen voor vier van de vijf fondsen van Mama Cash, met een samenstelling en procedure die zijn aangepast aan elk fonds:

Het Veerkracht Fonds

The Community Committee (COM COM) is comprised of Advisors with a wide diversity of backgrounds, expertise, community, geography, etc. The COM COM reviews a long list of applications screened by Mama Cash. The COM COM deliberates together and makes the decisions on all new Resilience Fund grants.

Het Revolutionair Fonds

Nominaties worden gedaan door adviseurs, Mama Cash-medewerkers of bestuursleden. Een ad-hoccomité van adviseurs met relevante expertise over het genomineerde voorstel neemt vervolgens beslissingen over subsidies en bedragen.

Het Fonds voor Radicale Liefde

The Radical Love Review Committee (RadCom) includes Advisors and Mama Cash staff. Together, they set the yearly theme and decide on a list of applications, which is then confirmed by the entire Global Advisory Network.

Het Vonkenfonds

Een stuurgroep van adviseurs – allemaal voormalige Spark subsidie-partners – beoordeelt alle in aanmerking komende aanvragen en maakt een shortlist, waar vervolgens over gestemd wordt door de kandidaten op de shortlist. De Spark Fund stuurgroep voert dan een laatste controle uit om inclusiviteit te garanderen.

Het Solidariteitsfonds

Although Advisors are not involved in the governing of the Solidarity Fund, the fund’s grantmaking processes are also participatory. A committee of women’s funds – open to grant-applicants as well – is mobilised. This committee reviews applications and makes final decisions on awards.