Macht delen met de feministische bewegingen die we steunen

Verandering vindt plaats wanneer feministische bewegingen worden aangedreven door zelfgestuurde, collectieve actie van vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen. Daarom is het bestuur van al onze fondsen in handen van feministische activisten en betrekken we aanvragers en potentiële subsidiepartners bij beslissingen over het toekennen van subsidies. We doen dit zodat onze subsidiebeslissingen volledig zijn afgestemd op de bewegingen die we willen ondersteunen.

15
Gevestigd in Afrika en West-Azië
11
Gevestigd in Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië
23
Gevestigd in Europa, Centraal- en Noord-Azië
12
Gevestigd in Amerika en het Caribisch gebied
2
Multiregionaal gebaseerd

De kern van ons participatieve financieringssysteem is het Global Advisory Network (GAN). De GAN wordt bevolkt door feministische activisten uit verschillende geografische gebieden, uit verschillende achterbannen, met uiteenlopende thematische expertise, ervaring en connecties. Adviseurs die betrokken zijn bij de GAN komen in aanmerking voor een jaarlijkse toelage die varieert tussen €200 en €2.500, afhankelijk van de omvang van hun betrokkenheid.

Adviseurs ondersteunen Mama Cash met expertise, ervaring en connecties in de regio’s waar Mama Cash subsidies verstrekt.

Adviseurs hebben zitting in de verschillende organen die beslissingen nemen voor vier van de vijf fondsen van Mama Cash, met een samenstelling en procedure die zijn aangepast aan elk fonds:

Mama Cash vijf fondsen

Het Veerkracht Fonds

De Community Commissie (COM COM) bestaat uit adviseurs met een grote diversiteit aan achtergronden, expertise, gemeenschap, geografie, enz. De COM beoordeelt een lange lijst met aanvragen die door Mama Cash zijn gescreend. De COM beraadslaagt samen en neemt de beslissingen over alle nieuwe subsidiepartners en bedragen.

Het Revolutionair Fonds

Nominaties worden gedaan door adviseurs, Mama Cash-medewerkers of bestuursleden. Een ad-hoccomité van adviseurs met relevante expertise over het genomineerde voorstel neemt vervolgens beslissingen over subsidies en bedragen.

Het Fonds voor Radicale Liefde

De Radical Love Review Committee (RadCom) bestaat uit adviseurs en medewerkers van Mama Cash. Samen stellen ze het jaarlijkse thema vast en beslissen ze over een lange lijst van aanvragen, waarover vervolgens gestemd wordt door het hele Global Advisory Network.

Het Vonkenfonds

Een stuurgroep van adviseurs – allemaal voormalige Spark subsidie-partners – beoordeelt alle in aanmerking komende aanvragen en maakt een shortlist, waar vervolgens over gestemd wordt door de kandidaten op de shortlist. De Spark Fund stuurgroep voert dan een laatste controle uit om inclusiviteit te garanderen.

Het Solidariteitsfonds

Hoewel adviseurs niet betrokken zijn bij het besturen van het Solidariteitsfonds, zijn de subsidieprocessen van het fonds ook participatief. Een comité van vrouwenfondsen – dat ook openstaat voor subsidieaanvragers – wordt gemobiliseerd en ingesteld. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en neemt de uiteindelijke beslissingen over de prijzen.