29 juni 2016

Stay Human

Deze maand is de campagne van Stay Human van start gegaan. Deze campagne is een oproep aan iedereen om – ondanks vragen en bezorgdheid – vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Hiermee wil de coalitie een stem geven aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken.

Mama Cash ondersteunt Stay Human omdat we mensenrechten en menselijke waardigheid ontzettend belangrijk vinden. En juist deze zaken dreigen vergeten te worden in het huidge debat en beleid over vluchtelingen.

Mama Cash zet zich al sinds 1983 in voor de rechten van vrouwen en waarden als respect, solidariteit en rechtvaardigheid zijn essentieel voor ons werk.

Een brede coalitie schaart zich achter de Stay Human campagne

Stay Human wordt gedragen door een snel groeiende beweging van mensen en organisaties*. Op dit moment is er een unieke coalitie van meer dan 40 organisaties betrokken die naar verwachting de komende maanden verder zal groeien. Onder de partners bevinden zich oude en nieuwe maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij werk met en voor vluchtelingen, maar ook organisaties als Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland.

Stay Human wil laten zien hoe nu al op een menselijke manier wordt omgegaan met vluchtelingen en het gesprek hierover. Daarbij worden vragen en zorgen die er leven serieus genomen. Daarnaast willen we mensen en organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

StayHuman.nu >>

Deel dit artikel