Van 19 februari – 17 maart 2024, 23:59 PM CET, Mama Cash nodigt organisaties die nu nog geen subsidiepartner zijn van het Resilience Fonds Aanvragers krijgen uiterlijk 31 juli 2024 bericht of hun aanvraag door de COM COM – het participatieve subsidieorgaan van Mama Cash – is geaccepteerd voor de laatste ronde van het besluitvormingsproces.

Om in het Nederlands een aavraag in te dienen, klik hier

Tijdens de 2024 aanvraagtermijn voor het Resilience Fonds nodigt Mama Cash zelfgeleide feministische organisaties en initiatieven uit de volgende regio’s uit om een aanvraag in te dienen: Afrika, West-, Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië. Aanvragen voor nieuwe Resilience Fonds subsidies van organisaties uit andere dan de hierboven vermelde regio’s komen dit jaar niet in aanmerking.

Mama Cash ondersteunt ambitieuze, zelfgeleide feministische organisaties en initiatieven die opkomen voor de rechten van vrouwen, meiden, en transgender en intersekse personen. Het Resilience Fonds verstrekt algemene, flexibele subsidie voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit stelt subsidiepartners in staat een langetermijnstrategie te bepalen voor het werk dat ze willen doen, dit te plannen en uit te voeren zoals zij dat willen, zodat ze hun feministische beweging kunnen laten groeien en versterken.

Mama Cash heeft dit jaar een regionale beperking ingevoerd voor nieuwe Resilience-subsidies omdat wij onze subsidieportefeuille willen herschikken om:

  • ervoor te zorgen dat het grootste deel van onze subsidies in 2024 gaat naar onze basis-, langetermijn- en flexibele subsidies en
  • transparant te zijn over onze participatieve subsidieprocedures, onze prioriteiten en reële capaciteit.

De overige fondsen van Mama Cash – het Solidarity Fonds, het Revolution Fonds en het Radical Love Fonds – blijven openstaan voor aanvragen uit alle regio’s. Daarnaast worden de verlengingen van de subsidies voor bestaande Resilience Fondspartners niet getroffen door de regionale beperking voor dit jaar. We raden groepen die een aanvraag voor een Resilience Fonds-subsidie willen indienen om Mama Cash’s selectiecriteria te raadplegen.

Overeenkomstig onze belofte om bevoegdheden te delen en beslissingen over te laten aan activisten blijft Mama Cash een volledig participatieve subsidieverlener. Alle beslissingen over al onze nieuwe subsidies worden genomen door de gemeenschappen waarmee we samenwerken. Ons particiatieve subsidieverleningsproces ziet er voor het Resilience Fonds als volgt uit:

  1. alle aanvragers geven input en richtlijnen over de thema’s die naar hun idee met prioriteit subsidie moeten krijgen,
  1. medewerkers van Mama Cash controleren of alle aanvragen in aanmerking komen aan de hand van de selectiecriteria en prioriteiten,
  1. de COM COM beoordeelt een longlist van de aanvragen die het meest voldoen, bespreekt deze en overlegt om ten slotte te beslissen wie onze nieuwe subsidiepartners zullen worden.

Meer informatie over de participerende subsidieprocedure van het Resilience Fonds vind je hier.

Mama Cash is een fonds met beperkte middelen. Elk jaar krijgen we van meer subsidieaanvragen van zelfgeleide groepen die zich inzetten voor de rechten van feministen, vrouwen, meiden, en transgender en intersekse personen dan wij kunnen verstrekken. Helaas betekent dit ook dat we nog veel fantastische groepen die veel impact hebben, moeten afwijzen ondanks dat ze aan onze criteria en prioriteiten voldoen. In 2023 ontvingen we 1.905 subsidieaanvragen. Daarvan konden we 35 nieuwe subsidies toekennen (minder dan 2% van alle aanvragen). In 2022 ontvingen we 1.477 subsidieaanvragen waarvan we 25 nieuwe subsidies konden toekennen. Dit jaar verwachten we een vergelijkbaar percentage aan nieuwe subsidie-toekenningen. We raden groepen die tijdens de aanvraagtermijn voor het Resilience Fonds een aanvraag willen indienen aan goed te kijken naar onze criteria en de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Het aanvraagvenster is niet relevant voor de huidige partners van het Veerkrachtfonds van wie de subsidie in de loop van 2024 wordt verlengd.Let op: Mama Cash heeft niets te maken met een leningenapp die CashMama heet. Mama Cash zal je nooit om geld vragen. Wij sturen uitsluitend e-mails vanaf e-mailadressen die eindigen op @mamacash.org. Negeer e-mails die afkomstig zijn van andere e-mailproviders.