Directeur Mensen, Financiën & Bedrijfsvoering.

Harriët Sterenborg treedt in april 2024 in dienst bij Mama Cash als directeur People, Finance & Operations. Na haar studie Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam werkte Harriët meteen in de non-profit sector. Ze begon haar carrière bij Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 2008 werkte ze bij CBF, de Nederlandse toezichthouder op fondsenwerving. Sinds 2015 bekleedde ze de functie van Finance and Operations Manager. Ze brengt uitgebreide ervaring mee naar Mama Cash in het ontwerpen en implementeren van gezonde financiële operaties, nalevingsmechanismen en het bevorderen van samenwerking binnen de organisatie.

Waarom werk je graag voor Mama Cash?

Het bevorderen van vrouwenrechten helpt ons discriminatie en ongelijkheid te bestrijden, wat leidt tot meer kansen, vrijheid en welzijn voor vrouwen en meisjes, en trans- en intersekse personen. Ik ben gemotiveerd om mijn vaardigheden en ervaring in te zetten om bij te dragen aan dit doel. Met mijn team zal ik dit doen door te zorgen voor een stabiele basis voor de interne organisatie, verbeteringen in processen of systemen door te voeren en te zorgen voor samenhang binnen de organisatie.

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder?

Mama Cash richt zich op de financiële ondersteuning van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen die opkomen voor hun rechten en gelijkheid. De organisatie staat voor inclusiviteit en diversiteit. Dit wordt weerspiegeld binnen de organisatie, met bestuursleden en medewerkers verspreid over de hele wereld.

Wat is het punt aan de horizon waar je naartoe werkt?

Mama Cash zet zich wereldwijd in voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Door hier te werken kan ik actief bijdragen aan de ondersteuning van vrouwen, meisjes en trans- en intersekse personen die vechten voor hun rechten en empowerment. Gelijkheid tussen mensen is essentieel voor een rechtvaardige samenleving. Het werk van Mama Cash draagt bij aan een betere en rechtvaardigere wereld.