Women's Funds

FRIDA: The Young Feminist Fund

Internationaal Land
International Regio
€ 100.000 Bedrag
2011 - 2016 Periode

FRIDA

FRIDA steunt jonge (onder de 30) feministische activisten over de gehele wereld door middel van subsidies en andere vormen van steun zodat zij hun organisatie op de gebieden van fondsenwerving, leiderschap en advocacy kunnen versterken. FRIDA pleit ook bij donoren voor een grotere interesse in het subsidiëren van op rechten gebaseerde initiatieven, geleid door jonge feministische activisten. Deze subsidie in het bijzonder steunt FRIDA’s werk op het gebied van ecologische rechtvaardigheid.