Women's Funds

FRIDA: The Young Feminist Fund

Internationaal Land
International Regio
€ 100.000 Bedrag

FRIDA steunt jonge (onder de 30) feministische activisten over de gehele wereld door middel van subsidies en begeleiding zodat zij hun organisatie op de gebieden van fondsenwerving, leiderschap en advocacy kunnen versterken. Zij pleit ook bij donoren voor een grotere interesse in het subsidiëren van op rechten gebaseerde initiatieven, geleid door jonge feministische activisten.