Body

African Sexuality, Disability and Rights Coalition

Malawi Land
Africa and the Middle East Regio
€ 30.000 Bedrag

The African Sexuality, Disability and Rights Coalition pleit voor een wijdere erkenning in Afrika van de manier waarop onderwerpen rondom gehandicapten, gender en seksuele rechten elkaar doorkruisen. Ze houdt zich bezig met heersende gehandicaptenrechten en seksuele rechtenbewegingen in Afrika. De coalitie richt zich op gender-ingegeven geweld, terwijl het ook pleit voor de erkenning van positieve seksuele rechten, zoals het recht op een seksuele identiteit en seksueel genot voor mensen met een handicap.