Aansturen van systemische, duurzame verandering

Inheemse en plattelandsvrouwen, sekswerkers, lesbische en biseksuele vrouwen, vrouwen met een handicap en vrouwen die leven met hiv. Zij behoren tot de vele vrouwen, meisjes en trans-, intersekse-, non-binaire en gender non-conforme mensen die geconfronteerd worden met meerdere lagen van discriminatie en vechten voor hun rechten!

Count Me In! (CMI!) consortium ondersteunt deze bewegingen door middel van drie strategieën:

GELD
Kanaliseren van financiering naar feministische organisaties en feministische mensenrechtenverdedigers door grotere donoren.
BEWEGINGSOPBOUW
Feministische organisaties ondersteunen om sterker te worden, meer middelen te krijgen en beter gecoördineerd op te komen voor hun rechten. We helpen hen ook om in contact te komen met andere bewegingen en allianties op te bouwen.
VERANDERING TOT STAND BRENGEN
Het leiden van lobby en belangenbehartiging zodat donoren meer en betere financiering bieden aan feministische organisaties en politieke en maatschappelijke actoren aandringen op sociale, wettelijke en beleidsveranderingen om gendergelijkheid te bereiken.

Acht feministische organisaties die samenwerken met duizenden feministische organisaties en mensenrechtenverdedigers wereldwijd

Illustratie van een groep mensen die elkaars hand vasthouden en een hand in de lucht steken

De leden en strategische partners van het consortium zijn:

Leef ons volledige potentieel in een gendergelijke en rechtvaardige wereld!

Count Me In! streeft naar een gendergelijke en rechtvaardige wereld waarin alle vrouwen, meisjes en non-binaire, gender non-conforme, trans- en intersekse personen volledig van hun rechten kunnen genieten en hun volledige potentieel kunnen benutten.
Bezoek de CMI! website
Bezoek het CMI! Website