Ga direct naar de content
25 mei 2021

Strategische Gids: Samen in Beweging

Funding Feminist Activism Globally

Mama Cash introduceert een nieuw strategisch tienjarenplan

Visionaire feministische activisten overal ter wereld op worden iedere dag wakker om tegen onrecht en onderdrukking te vechten, en om te dromen over en te werken aan een rechtvaardige en hoopvolle toekomst voor ons allemaal. Ze doen dit werk ondanks groot persoonlijk risico en hoge kosten, terwijl ze meestal niet over de juiste middelen beschikken voor hun werk.

Het is de taak van Mama Cash om hun moed en creativiteit te evenaren en ze te steunen met de middelen en connecties om hun belangrijke werk mogelijk te maken. Toen we in 2020 een strategie gingen ontwikkelen voor het komende decennium hebben we gevraagd om ideeën van activisten, door Mama Cash gesteunde groepen, adviseurs, en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze steun aansluit bij de behoeften van feministische bewegingen.

We zijn nu klaar om onze strategie voor 2021-2030 te lanceren: “Together in Movement: Funding Feminist Activism Globally”.

In deze samenvatting en animatie, delen we een visie van de wereld die we voor ons zien en de strategieën die we het komende decennium zullen gebruiken om feministische bewegingen te steunen.

Bewegingen en Geld
Het belangrijkste werk van Mama Cash is om middelen te mobiliseren om zelfgeleide feministische bewegingen te steunen zodat zij wereldwijd met succes de mensenrechten van vrouwen, meisjes, en trans- en intersekse personen kunnen verdedigen. We organiseren ons werk in twee kernfocusgebieden: bewegingen en geld.

In ons werk om feministische bewegingen te ondersteunen, blijven we gericht op het opbouwen van bewegingen omdat bewegingen cruciaal zijn voor blijvende verandering. We kanaliseren middelen naar feministische bewegingen middels twee strategieën: subsidies om feministische collectieve acties te steunen en begeleiding om activisten te steunen zodat ze sterkere krachten in de beweging kunnen zijn.

In ons mobilisatiewerk blijven we geld mobiliseren om feministisch activisme te steunen door middel van twee strategieën: fondsenwerving bij institutionele en individuele donateurs om ons eigen werk te steunen en beïnvloeding van institutionele donoren om beter en meer geld naar feministische bewegingen te sturen. Met deze twee strategieën streven we ernaar dat feministische bewegingen goed voorzien worden door responsieve donateurspartners.

Macht delen
Een inspirerende eigenschap van onze nieuwe strategie is een verschuiving richting een participatief proces voor het maken van besluiten over subsidies. Het is altijd deel van ons doel voor bewegingen geweest om macht te delen, en we zijn verheugd dat we ons nog transparanter kunnen opstellen. Dit jaar en in de komende jaren, worden besluiten over subsidies niet gemaakt door onze medewerkers, maar door activisten en mensen uit de gemeenschappen die deel uitmaken van feministische bewegingen.

Doe mee!
Met veel enthousiasme delen we “In Movement Together” en nodigen je uit onze nieuwe strategie te verkennen. We kijken de komende tien jaar uit naar samenwerking met feministische activisten en de bondgenoten en financiers die hen steunen, voor een rechtvaardige en hoopvolle wereld.

Lees online

Download as pdf:  Nl | En | Fr | Ru | Sp