Ga direct naar de content
3 november 2020

Sharing power

Mama Cash wordt een participerende subsidieverlener

Mama Cash maakt met veel plezier bekend dat wij vanaf onze volgende subsidiecyclus in 2021 een participerende subsidieverlener worden.

Wat betekent dit precies? Participerend subsidiëren kun je op verschillende manieren definiëren en benaderen, maar voor Mama Cash betekent het dat wij de besluitvorming over onze subsidies verschuiven van onze eigen medewerkers naar de groepen die wij willen ondersteunen, namelijk vrouwen, meiden, en trans en intersekse personen die zich inzetten voor een eerlijker en vreugdevollere wereld.

Onze waarden in de praktijk brengen

Het gebeurt maar al te vaak dat non-profitorganisaties projecten ondersteunen namens groepen die door een specifiek probleem worden geraakt, zonder met deze groepen zelf te overleggen. Toch zijn subsidieprogramma’s die prioriteit geven aan de ideeën over oplossingen van een geldverstrekker, en niet aan de ervaringen en ideeën van de personen die door het probleem geraakt worden, veel minder effectief.

Als fondsen beslissingen nemen over de manier waarop gemarginaliseerde groepen ondersteund moeten worden, zonder inbreng van die groepen zelf, houden we de verdeling van macht die ongelijkheid en onderdrukking mogelijk maakt in stand. En we moeten deze juist aan de kaak stellen. Wanneer financiële steun voornamelijk van het mondiale Noorden en Westen naar het mondiale Zuiden vloeit, zijn het nog steeds actoren in het mondiale Noorden die besluiten waar het geld naar toe gaat en vaak ook hoe het wordt uitgegeven.

Participerend subsidie verstrekken betekent dat we de macht delen. Het zet de traditionele filantropische aanpak op zijn kop in die zin dat we de groepen die we willen steunen, en de feministische bewegingen in bredere zin, erkennen als de experts van hun eigen realiteit. We werken al lange tijd vanuit het streven om op een transparante manier sterke en inclusieve partnerschappen te vormen met de mensen die onze visie delen. Door een participerende subsidieverlener te worden, integreren we deze waarden in het subsidieproces zelf, en delen we macht en verantwoordelijkheid met de groepen waarvoor de subsidies bedoeld zijn.

Op deze manier zullen onze subsidies beter aansluiten op de daadwerkelijke behoeften van feministische bewegingen wereldwijd. We geloven bovendien dat door het samenbrengen van aanvragers en activisten, zij de kans krijgen om contact met elkaar te leggen en van elkaar (en het subsidieproces) te leren. 

Ontwikkeling van een model

In de afgelopen jaren hebben we al – geïnspireerd door participerende subsidie-verstrekkers als het Red Umbrella Fund en FRIDA | The Young Feminist Fund – participerende subsidieprogramma’s samengesteld en getest. Ons kleinschalige Spark Fund voor feministische initiatieven in Nederland dat in 2018 in het leven werd geroepen, neemt beslissingen over subsidies via een roterende commissie van lokale activisten. En recent hebben we ons Solidarity Fund ontwikkeld met, voor en door onze collega-vrouwenfondsen. We hebben deze proeven uitgevoerd met als doel om uiteindelijk ook een participerende benadering te gebruiken voor het resterende – en grootste – deel van onze subsidieverlening.

De eerste fase van dit werk was gericht op onderzoek: het begrijpen van de diverse modellen die al gebruikt worden door anderen en het bepalen welk model het beste voor Mama Cash zou werken. We hebben dit gedaan door te leren van een aantal participerende subsidieverleners zelf. We hebben daarnaast een aantal van onze stakeholders– zoals groepen die we steunen, adviseurs, partners en bondgenoten– geraadpleegd. Dit heeft ons zeer waardevolle inzichten en bijdragen opgeleverd. En we hebben goed overwogen welke kansen en uitdagingen deze overgang intern voor onze organisatie, met zich mee zou brengen.

Mama Cash heeft uiteindelijk gekozen voor een model dat uit twee stappen bestaat. In de eerste stap leveren onze aanvragers informatie en richtlijnen over de kwesties die volgens hen prioriteit verdienen. Daarna zal een commissie die een weerspiegeling is van de groepen die wij willen ondersteunen (geselecteerd met input van ons netwerk) de beslissingen zal nemen over wie subsidie zal ontvangen. Mama Cash blijft de criteria opstellen en onze medewerkers zullen aanvragen screenen om ervoor te zorgen dat de commissie alleen groepen overweegt die in aanmerking komen voor subsidie.

We zijn enthousiast over de ontwikkeling van dit model omdat we denken zo niet alleen beter te kunnen reageren op de doelen en prioriteiten van de feministische bewegingen die we ondersteunen, maar ook omdat we veel kunnen leren van onze stakeholders.

Wat volgt?

Binnen Mama Cash zijn we hard aan het werk om de nieuwe procedures en processen voor dit model te creëren en implementeren. Volgens schema starten we in 2021 met deze nieuwe participerende subsidiebenadering.

We zijn iedereen die inzichten met ons heeft gedeeld ontzettend dankbaar, en danken ook onze donoren voor hun steun. Dit proces heeft ons de mogelijkheid gegeven om ons aan te passen en te groeien.

De overgang naar participerend subsidieverlener is een doorlopend ontwikkelings- en leerproces. We verwelkomen feedback van onze partners in elke fase, en we zullen mogelijkheden zoeken om wat we geleerd hebben met jullie te delen.

Dus...blijf ons volgen!