Ga direct naar de content
2 november 2021

Samenwerking met Mama Cash geeft vrouwenfondsen slagkracht

Mama Cash ondersteunt en versterkt door vrouwen, meiden en trans personen en intersekse personen geleide organisaties met adequate en passende (financiële) middelen. Deze organisaties krijgen daarmee meer invloed, effectiviteit en mogelijkheden om hun visie te realiseren en anderen aan te moedigen zich bij hen aan te sluiten. Vrouwenfondsen zijn bij uitstek geschikt om op te komen voor vrouwenrechten.

* Vrouwenfondsen zijn deskundig over en hebben begrip voor de behoeften van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen die zich inzetten voor mensenrechten. Zij leggen verantwoording af aan de sociale bewegingen waar zij meestal uit voortkomen.

* In veel gevallen zijn vrouwenfondsen de eerste, belangrijkste en enige financier voor organisaties die initiatief nemen. Zij zijn door vrouwen bedacht en worden door vrouwen geleid. Ook opkomende en niet-reguliere groepen, waaronder groepen die om praktische of politieke redenen niet zijn geregistreerd, worden ondersteund.

* Sociale verandering is een langdurig proces en vindt vaak plaats in een context van discriminatie, politieke repressie en conflict. Daarom geven vrouwenfondsen prioriteit aan flexibele en algemene subsidies.

* Financiële middelen alleen zijn niet voldoende. Daarom ondersteunen vrouwenfondsen ook het werken aan organisatorische kwaliteiten, fondsenwerving en financieel beheer, het aangaan van allianties en de ontwikkeling van evaluatietools om te leren en aan te passen.

* Vrouwenfondsen zijn belangrijke experts en pleitbezorgers voor meer middelen die bijdragen aan de versterking van de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen. Ontwikkeling van een sterk, wereldwijd ecosysteem van vrouwenfondsen is een effectieve strategie om krachtige en duurzame vrouwenrechtenbewegingen op te bouwen in alle uithoeken van de wereld.