Ga direct naar de content
24 februari 2014

Roma vrouwen laten van zich horen

Roma vrouwen worden dag in dag uit geconfronteerd met discriminatie. In hun eigen gemeenschappen, waar vrouwen van oudsher niets in de melk te brokkelen hebben, maar ook in de bredere maatschappij. E-Romnja stimuleert Roma vrouwen om voor zichzelf op te komen en hun stem te verheffen tegen onrecht. Zo bevordert deze Roemeense groep sinds 2012 heel concreet en stap voor stap de politieke participatie en zeggenschap van Roma vrouwen. Mama Cash steunt de groep sinds 2013.

Gedwongen sterilisatie

Aan de ene kant zorgt E-Romnja ervoor dat Roma vrouwen zichtbaarder worden in de Roemeense maatschappij. Coördinator Carmen Gheorge: “Het stereotiepe beeld van Roma vrouwen is dat ze vies, Carmen Gheorgelawaaiig, ongeletterd en onbetrouwbaar zijn en aan de lopende band baby’s werpen. Wij laten een tegengeluid horen door jaarlijks een gala te organiseren, waar succesvolle Roma vrouwen uit alle geledingen van de maatschappij in de schijnwerpers worden gezet. Ook voeren we verschillende campagnes via sociale media.” Vorig jaar bracht E-Romnja bijvoorbeeld een succesvolle protestcampagne op gang nadat verschillende politici voorstellen deden voor gedwongen sterilisatie van Roma vrouwen.

Drinkwater

Daarnaast stimuleert E-Romnja Roma vrouwen in het zuiden van Roemenië om binnen hun eigen gemeenschap en op het lokale niveau op te komen voor hun rechten. Met financiële steun van Mama Cash richtte de groep een aantal lokale vrouwencomités op. E-Romnja moedigt de vrouwen aan om hun problemen te bespreken, voorstellen te ontwikkelen en om de tafel te gaan zitten met mannelijke gemeenschapsleiders en met lokale autoriteiten. Carmen: “Je ziet dat de vrouwen eerst aan de slag gaan met kwesties die de hele gemeenschap aangaan, zoals de erbarmelijke leefomstandigheden in hun woonwagenkamp en het gebrek aan voorzieningen als drinkwater, medische zorg en onderwijs. Door met de burgemeester te gaan praten en resultaten te boeken, krijgen ze zelfvertrouwen. Vervolgens durven ze ook binnen hun eigen gemeenschap hun stem te verheffen, en zaken aan te kaarten als huiselijk geweld en de uithuwelijking van meisjes op zeer jonge leeftijd. Zo  gaat langzaam maar zeker de traditionele Roma-perceptie van vrouwen als afhankelijke en passieve wezens op de schop, en weten vrouwen een plek op te eisen als volwaardige leden van hun gemeenschap.”

Meer weten over E-Romnja? Kijk op hun Facebook-pagina.