Ga direct naar de content
23 juni 2020

Rapport: Vibrant Yet Under-Resourced

Met trots lanceren Mama Cash en de Astraea Lesbian Foundation for Justice het rapport ‘Vibrant Yet Under-Resourced’: The State of Lesbian, Bisexual, and Queer Movements. Het rapport geeft een overtuigend beeld van het huidige gebrek aan middelen voor LBQ-organisaties en maakt duidelijk waarom er dringend behoefte is aan meer en effectievere financiering. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onder meer:

  • LBQ-groepen hebben een schrijnend klein budget en weinig toegang tot externe financiering. 40% heeft een jaarlijks budget van minder dan 5.000 dollar.
  • LBQ-groepen krijgen onvoldoende steun om hun strategieën volledig uit te voeren. Minder dan één op de vier groepen die zich bezighouden met belangenbehartiging, gemeenschapsvorming en het opbouwen van de LBQ- beweging meldden dat ze wél voldoende middelen ontvangen voor hun geplande activiteiten.
  • LBQ-groepen ontvangen voornamelijk korte termijn financiering en/of financiering voor een beperkt deel van hun activiteiten. 56% van de LBQ-groepen heeft nooit meerjarige financiering van een donor ontvangen.

Zelfs als je alleen kijkt naar financiering voor LGBTQI-organisaties -dat is op zichzelf wereldwijd minder dan 1% van alle financiering door fondsen en overheden- is slechts 5% daarvan specifiek gericht op lesbische, biseksuele en queer (LBQ) kwesties en gemeenschappen. Juist nu de wereld geconfronteerd wordt met een dreigende economische recessie in het kielzog van COVID-19, is het belangrijk dat LBQ-bewegingen genoeg steun krijgen.

Over de urgentie van de financiering van LBQ-bewegingen zegt Chantelle de Nobrega, Programme Officer voor Lichaam bij Mama Cash: "LBQ-activisten veranderen de wereld. Het werk dat ze doen confronteert de realiteit van geweld en uitsluiting die LBQ-mensen ervaren, in sociale verhoudingen, in wetten en beleid, in gezinnen en relaties. Bovendien bevindt hun activisme zich vaak op het snijvlak van seksualiteit, rechten voor mensen met een handicap, economische en milieurechtvaardigheid, inheemse rechten, anti-racisme en nog veel meer. Donoren zouden over de grenzen van hun financieringsprogramma's heen moeten kijken om aan de behoeften en prioriteiten van LBQ-groepen tegemoet te komen en hun innovatieve werk te financieren. Als we willen dat LBQ-groepen zich niet slechts staande kunnen houden in het opkomende tij van de antirechten-politiek, maar juist een radicale politiek van bevrijding bevorderen, dan moeten we ze meer geven om mee te werken.”

Ondanks een dramatisch gebrek aan middelen, zijn er wereldwijd levendige en visionaire LBQ-groepen in opkomst die de confrontatie met vijandige sociale en politieke contexten aangaan en zich inzetten voor vrijheid en rechtvaardigheid. Zo blijkt dat negen van de tien groepen (89%) in het onderzoek sinds 2000 zijn opgericht, en meer dan de helft (61%) in de afgelopen tien jaar.  

In ‘Vibrant Yet Under-Resourced’ presenteren we bevindingen uit surveys die in 2018 zijn uitgevoerd onder 67 donoren, waaronder publieke en private stichtingen, en 378 LBQ-groepen uit alle regio's van de wereld, evenals vervolginterviews die resulteerden in vier casestudies van LBQ-groepen. 

Het rapport dient om veel van de bestaande kennishiaten rond de financieringsbehoeften van de wereldwijde LBQ-bewegingen op te vullen. Het dringt er bij de filantropische gemeenschap op aan om de financiering van LBQ-bewegingen te verhogen en in deze bewegingen te investeren voor de lange termijn. Astraea en Mama Cash doen een beroep op zowel fondsen als overheidsfinanciers om op dit kritieke moment kwaliteitsfinanciering aan LBQ-bewegingen te verstrekken. 

Lees het rapport online
Download het rapport in pdf (engels)
Lees de Executive Summary En | Sp | Fr | Ru

Regional briefs:

Africa
Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean