Ga direct naar de content
22 augustus 2022

Radical Love : Mama Cash lanceert een participatief subsidiefonds voor individuele feministische changemakers.

Het doet Mama Cash plezier haar nieuwste subsidiefonds aan te kondigen ter ondersteuning van het werk van individuele feministische activisten. Alle seinen staan op groen voor de lancering in augustus 2022 van het Radical Love Fonds dat feministische activisten gaat steunen die projecten coördineren of het initiatief daarvoor nemen zoals persoonlijk-politiek werk om bewustwording te kweken, creatieve ondernemingen, leren over en documenteren van feministische geschiedenissen en realiteiten, netwerken faciliteren die de banden met andere groepen of bewegingen versterken, bouwen aan een rechtvaardige wereld, nu en in de toekomst door oefenen en delen en ander visionair feministisch werk.

Als onderdeel van ons tienjarenstrategie, Samen in Beweging, heeft Mama Cash zich verbonden verschillende manieren te onderzoeken om vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen te steunen die een rechtvaardigere en gelukkigere wereld willen creëren. Onze beslissing om subsidies te verstrekken aan individuele activisten is een afspiegeling van ons inzicht dat feministisch activisme niet alleen via organisaties gebeurt en dat bewegingen niet alleen geleid worden door organisaties. De gezondheid en kracht van feministische bewegingen hangen af van verschillende partijen, waaronder individuen, die samenwerken. Daarom is het belangrijk om niet alleen het werk van groepen en netwerken te steunen, maar ook dat van individuele personen.

De meeste donoren verlenen nog steeds vrijwel alleen subsidies aan groepen en netwerken. Subsidies aan individuen worden vaak vermeden omdat die door donoren of bewegingen soms als minder verantwoordelijk worden gezien. Wij proberen deze opvatting over verantwoordelijkheid te veranderen door te laten zien hoe het steunen van individuele personen kan bijdragen aan de versterking van feministische bewegingen die verandering teweeg brengen in de wereld.

Ontwikkeling van het Radical Love Fonds

Mama Cash is het afgelopen jaar bezig geweest met onderzoek, advies en overleg met andere donoren die subsidies verstrekken aan individuen, voor input en advies ter ondersteuning van ons leertraject. De donoren met wie wij spraken hadden veel belangstelling en vonden het spannend dat wij die richting op willen. Zij benadrukten dat subsidies voor individuen een lacune vormen in het beschikbare subsidiesysteem voor feministisch activisme. We hebben wel gesproken met donoren die noodhulp verlenen ter ondersteuning van de veiligheid van activisten, maar er zijn nauwelijks feministische donoren te vinden die individuele subsidies verstrekken die geen verband houden met noodhulp, en met name door middel van een participerende subsidieverstrekking.

Op naar de toekomst

Wij streven naar een groep van ongeveer tien Radical Love-subsidie-ontvangers die gaat functioneren als een groep fellows. Zij doen allemaal hun eigen werk en Mama Cash brengt de groep tweemaal per jaar bijeen voor gezamenlijk delen en leren. Zoals past bij onze inzet voor het delen van macht en de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan activisten, worden de beslissingen over de ontvangers van subsidies uit het Radical Love Fonds genomen door de leden van het Mama Cash Adviesnetwerk, na beoordeling van de aanvragen aan de hand van onze criteria.Voor meer informatie over de nominatieprocedure van het fonds en de voorwaarden om in aanmerking te komen, kan je terecht op de FAQ-pagina.