Ga direct naar de content

Over Mama Cash

Het begon allemaal met vijf feministen rond een Amsterdamse keukentafel. Eén van hen had een behoorlijke som geld geërfd. Samen kwamen zij op het idee om een fonds op te richten waarmee ze de strijd voor vrouwenrechten financieel konden steunen en aanwakkeren. Dat was 1983.

Bijna vier decennia later is Mama Cash nog altijd dat: een aanjager van feministisch activisme en een supporter van bewegingen van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen die opkomen voor hun rechten.

We kiezen daarbij steeds voor groepen en initiatieven die zich niet tevreden laten stellen met doekjes voor het bloeden, maar die groots durven dromen, luidkeels durven te protesteren en radicaal durven te handelen. Vrouwen, meiden, en trans personen en interseke personen die het heft in eigen hand nemen om hun recht op een goed bestaan te realiseren, vrij van geweld, uitsluiting en onderdrukking. Activisten die wezenlijke en duurzame veranderingen voor ogen hebben – veranderingen die tot een rechtvaardiger samenleving voor iedereen om hen heen zullen leiden.

Revolutionair potentieel

Jaarlijks steunen wij meer dan 100 organisaties, netwerken en vrouwenfondsen. Sinds 1983 heeft Mama Cash meer dan 84 miljoen euro aan subsidies toegekend aan groepen vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen die luid en duidelijk opkomen voor hun mensenrechten.

We geven daarbij prioriteit aan vrouwen, meiden, trans personen of intersekse personen die meer dan wie ook in de hoek zitten waar klappen vallen en daar stelling tegen nemen. Meiden die uitgebuit worden in de kledingindustrie. Inheemse vrouwen die opkomen tegen machtige bedrijven die hun leefomgeving exploiteren en vernietigen. Sekswerkers die moeten opboksen tegen seksueel geweld, politiegeweld én een hele stapel vooroordelen. Vrouwen met een handicap die zich teweerstellen tegen gedwongen sterilisatie. Transgenders die worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.

Niet omdat ze zieliger zijn dan andere vrouwen. Maar omdat het hun lichamen en hun levens zijn waar de impact van ongelijkheid en discriminatie zo pijnlijk duidelijk aan het licht komt en waaromheen de grootste controverses spelen. Wanneer deze vrouwen, meiden en transgender zichtbaar, hoorbaar en voelbaar hun bestaan en hun rechten claimen, heeft dat bij uitstek een groot revolutionair potentieel en elan.

Geld, kennis, netwerken

Energie, visie en ambitie hebben vrouwen, meiden en trans personen en intersekse personen die stelling nemen tegen vrouwenrechtenschendingen in overvloed. Waar het ze vooral aan ontbreekt, is geld. Maar dat niet alleen. Ook het gebrek aan morele steun en het gevoel er alleen voor te staan, kan nijpend zijn.

Mama Cash steunt deze activisten daarom niet alleen financieel. We wisselen ook kennis uit en bieden volop netwerkmogelijkheden en -gelegenheid. Want kennis is macht, en samen met collega-activisten strategieën ontwikkelen biedt inspiratie, steun en vaak ook een grotere slagkracht.

Zo bouwt Mama Cash, samen met vrouwen, meiden en transgenders die wereldwijd op het scherpst van de snede opereren, aan een rechtvaardiger wereld.