Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG) is een organisatie van inheemse vrouwelijke juristen en professionals in Nepal. Ze pakken discriminatie en geweld tegen inheemse vrouwen aan. Ze vergroten het juridisch bewustzijn binnen inheemse gemeenschappen en bieden juridische ondersteuning aan inheemse vrouwen. De groep zet zich ook in voor de rechten van inheemse vrouwen, waaronder het recht om effectief deel te nemen aan de besluitvorming over hun leefomgeving.