Dit activisten- en kunstenaarscollectief is een openbaar kunstproject dat angst wil vervangen door liefde, creativiteit en collectieve verbeelding in de openbare ruimte. The Fearless Collective is een door vrouwen geleid netwerk dat straatkunst gebruikt om een dialoog op gang te brengen over kwesties rond gendergerelateerd geweld, seksualiteit, identiteit en erbij horen. Ze proberen zowel de digitale ruimte als fysieke ruimtes terug te winnen en opnieuw vorm te geven door grote visuele campagnes op basis van crowd-sourcing en door openbare kunstinterventies in de vorm van grootschalige muurschilderingen.