Ga direct naar de content
4 december 2017

Omdat feministisch activisme werkt

Hoe zien feministische bewegingen er tegenwoordig uit? In december lanceert Mama Cash een campagne om aandacht te vragen voor de diversiteit van feministisch activisme over de gehele wereld – maar ook haar doeltreffendheid. Door de verhalen te delen van groepen die wij steunen, streven we ernaar om een simpel feit te demonstreren: namelijk dat feministisch activisme werkt.

 

Een Roma-rechten groep in Roemenië. Een groep voor de rechten van vrouwen met een handicap in Colombia. Een LBT organisatie in Oekraïne. Een vakbond in Pakistan. Een initiatief van meiden in Zimbabwe die seksuele voorlichting geven. Wat hebben deze groepen gemeen?

In het eerste opzicht, niet veel. Een lid van de ene groep kan van een voorrecht genieten, juist waar een lid van een andere groep met discriminatie te maken krijgt. Ze zijn het wellicht niet eens over de beste strategie om hun doel te bereiken. En omdat ze zo ver en wijd verspreid zijn, opereren ze in verschillende politieke en culturele contexten, terwijl zij tegen specifieke obstakels aanlopen die eigen zijn aan omgeving.

Maar er is iets wat die groepen verbindt: feminisme. Ondanks het feit dat vrouwen, meiden, trans- en intersekspersonen in verschillende plaatsen, verschillende uitdagingen tegenkomen willen zij uiteindelijk toch allemaal hetzelfde. Zij willen zich veilig in een openbare ruimte kunnen bewegen. Een dak boven hun hoofd en eten op tafel, en velen van hen willen deze basis opbouwen met een familie die wordt erkend, gesteund en beschermd door de overheid. Ze willen allemaal toegang tot onderwijs, een baan, en eerlijk behandeld en betaald worden door hun werkgevers. Ze willen graag meedoen en bijdragen aan de maatschappij. Ze willen graag bewuste keuzes maken over hun lichamen. Ze willen gezondheidszorg en seksuele voorlichting. Ze willen de rechten, middelen en vrijheden die ze nodig hebben om een langdurig, gezond en plezierig leven te leiden. Net als wij.

Het verschil is dat voor sommige mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking – het hier ook bij blijft: wensen, en geen realiteit. En dat is waarom feministische activisten over de gehele wereld zich inzetten om zaken recht te zetten. Zij informeren en mobiliseren de mensen in hun gemeenschappen en ontwikkelen netwerken die grenzen overstijgen. Zij organiseren demonstraties, ontwikkelen beleid en lobbyen bij hun vertegenwoordigers. Zij creëren ruimte voor zelf-expressie, om te leren en te genezen. Zij faciliteren trainingen en organiseren publiciteitscampagnes.

Het zijn toegewijde, vaak kleine groepen, waar we het over hebben. Om verschillende redenen is feministisch activisme niet voor de degenen die niet sterk in hun schoenen staan. Feminisme wordt gestigmatiseerd, en degenen die zich hiermee bezig houden kunnen te maken krijgen met intimidatie en geweld. Vaak zijn de beschikbare financiële middelen minimaal, waardoor veel mensen nog steeds voltijd moeten werken naast hun activisme. En zelfs als er genoeg tijd is, is het organiseren lastig als er geen plaats is om samen te komen. Voor workshops en trainingen heb je middelen nodig; voor campagnes ook. En dan moet er nog een website opgezet en een domeinnaam gekocht worden, om je werk onder de aandacht te brengen.

De boodschap is duidelijk: feministisch activisme heeft geld nodig. De mensen worden gedreven door noodzaak en passie, maar net als alle andere zaken moet feministisch activisme gevoed en gesteund worden om te groeien en haar volle potentie te bereiken. En we hebben gezien wat deze activisten kunnen bewerkstelligen met de weinige middelen die zij hebben, ook als de ruimte om hun werk te doen steeds beperkter wordt. Zij hebben keer op keer laten zien dat feministisch activisme werkt. Feministische activisten weten hoe ze mensen moeten mobiliseren en ze betrekken. Zij weten hoe ze publieke opinie kunnen veranderen. Zij kennen de oplossingen voor de problemen die zij ervaren.

Daarom steunt Mama Cash vrouwen, meiden, trans- en intersekspersonen die kritische vragen stellen bij het systeem, die hun stem laten horen en zich inzetten voor hun rechten. Mama Cash verstrekt subsidies, deelt kennis en introduceert de verschillende groepen aan elkaar en aan andere potentiële donoren. Het opbouwen van een beweging gebeurt niet zomaar, maar gaat over  het zoeken van de verbinding. En het gaat zeker niet alleen werk voor experts, maar eerder een collectief proces waar jij deel van kan zijn!

Doe mee. Sluit je aan bij de beweging. Want feministisch activisme werkt.