mede-uitvoerend directeur

Saranel begon haar carrière in Zuid-Afrika in de vakbeweging, waar ze de eerste School voor Vakbondsvrouwen oprichtte. Ze was een anti-apartheidsactiviste en werkte met nieuwe sociale bewegingen in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Saranel heeft in het Verenigd Koninkrijk in de internationale NGO-sector (INGO) gewerkt, onder andere bij War on Want, Action Aid UK en recentelijk bij Oxfam Groot-Brittannië als hoofd partnerschappen.

Met bijna 30 jaar ervaring in het bevorderen van gender- en raciale rechtvaardigheid brengt Saranel uitzonderlijke leiderschapsvaardigheden en een grote betrokkenheid bij het verder verankeren van decoloniale en antiracistische strategieën in ons werk naar Mama Cash. Ze heeft een centrale rol gespeeld bij het opzetten en uitvoeren van strategische initiatieven die een grote impact hebben gehad op gemeenschappen over de hele wereld.

Waarom werk je graag met Mama Cash?

Omdat Mama Cash Mama Cash durft te gaan waar anderen bang zijn om te gaan. Het is een organisatie die goed aansluit bij mijn waarden en principes als antiracistische feministe.

Waarin onderscheidt Mama Cash zich?

Mama Cash is een van de weinige organisaties die een model hanteren voor decoloniale, feministische en raciaal rechtvaardige financieringspraktijken die de ongelijke machtsdynamiek tussen organisaties in het Noorden en het Zuiden willen aanpakken.

Wat is het punt aan de horizon waar je naartoe werkt?

Macht delen door middel van gedeeld leiderschap en elkaar verantwoordelijk houden voor de manier waarop we als leiders verschijnen in radicale en transformatieve benaderingen. Daarnaast wil ik meer erkenning en begrip voor de ongelofelijke prestaties van door vrouwen geleide groepen in het Zuiden en de feministische fondsen die hen steunen. Samen maken feministische fondsen en groepen feministen uit het Zuiden het verschil bij het vormgeven van hoe sociale rechtvaardigheid er in de praktijk uitziet en voelt voor talloze gemeenschappen over de hele wereld.