mede-uitvoerend directeur

Happy Mwende Kinyili werkt sinds 2014 voor Mama Cash, eerst als Senior Program Officer voor de Body Portfolio en sinds juli 2017 als directeur van het programmateam.

Happy komt naar Mama Cash van UHAI – het East African Sexual Health and Rights Initiative, een inheems, activistisch fonds dat Oost-Afrikaanse LGBTI- en sekswerkersbewegingen ondersteunt. Happy kwam in 2009 bij UHAI en was vanaf 2013 directeur Programma’s. Naast het ondersteunen van het door activisten geleide proces van peer grantmaking elk jaar, leidde Happy bij het opstellen van vaardigheden- en kennisversterkende programma’s voor UHAI en begeleidde ze co-creatieprocessen met activisten in de regio om drie van Afrika’s destijds grootste conferenties te organiseren die sekswerkers en LGBTI-activisten en donoren samenbrachten.

Waarom werk je graag voor Mama Cash?
“Omdat het een ruimte is waar ik kan werken aan het verwezenlijken van mijn feministische visies en kan samenwerken met andere feministen om gezamenlijk sterke, veerkrachtige, levendige feministische bewegingen op te bouwen en ruimte te geven.”

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder?
“Mama Cash richt zich expliciet op het creëren van ruimte voor mensen die normaal gesproken ongezien en ongehoord blijven, en biedt ondersteuning waardoor ze een plek aan tafel kunnen krijgen en hun stem kunnen laten horen. Wat Mama Cash verder uniek maakt, is het leidende principe van zelfbeschikking: de nadruk op het feit dat ieder mens beschikt over agency en het recht om zijn eigen toekomst te bepalen.”

Wat is het punt aan de horizon waar je naartoe werkt?
“Ik wil naar een plek waar feministen uit alle delen van de wereld en uit alle soorten bewegingen – of het nu gaat om bewegingen voor milieurechten, vakbonden of bewegingen voor LGBTI-rechten – samenkomen om strategieën uit te stippelen, feest te vieren en samen brood te breken, als onderdeel van hun eigen weg naar bevrijding en verandering. Ik wil bijdragen aan het creëren van ruimtes waar deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden.”