Directeur Programma's

Coco Jervis werkt sinds 2019 bij Mama Cash. Ze begon als subsidiemanager en werd in juli 2022 onze programmadirecteur vanuit Amsterdam. Voordat ze bij Mama Cash begon, werkte Coco als campagne- en communicatiemanager bij het Global Network of People Living with HIV (GNP+). Coco is afgestudeerd aan de City University of New York, Hunter College en Howard University School of Law.

Waarom werk je graag voor Mama Cash?

“Ik waardeer het om deel uit te maken van een organisatie die ernaar streeft om haar intersectionele feministische politiek waar te maken. We dagen onszelf voortdurend uit op manieren die in overeenstemming zijn met onze waarden van nieuwsgierigheid, inclusiviteit, verantwoordelijkheid en moed.”

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder?

“Mama Cash streeft ernaar de waarden van het delen van macht te verankeren in alle manieren waarop we werken. Dat we een volledig participatieve subsidieverstrekker zijn geworden, wat we in 2021 hebben gedaan, is een voorbeeld van hoe we de traditionele filantropische praktijk ontwrichten door de besluitvorming in handen te leggen van activisten die financiering zoeken. Door dit te doen, streven we naar meer transparante, verantwoordelijke en co-creatieve relaties met de feministische activisten die onze wereld voeden met meer compassie en rechtvaardigheid.”

Wat is het punt aan de horizon waar je naartoe werkt?

“Ik wil een wereld met rechtvaardige en vreugdevolle gemeenschappen voor ons allemaal . Een wereld waarin de gezondheid, veiligheid en het welzijn van vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen onvoorwaardelijk prioriteit heeft. Een wereld herboren, opnieuw verbeeld en herbouwd door feministische activisten die ons weerspiegelt in al onze prachtige diversiteit.”