Ga direct naar de content

Maak kennis met de Spark partners 2020!

Met Spark subsidies ondersteunt Mama Cash feministische initiatieven in Nederland. In augustus 2020 vond de derde oproep tot het indienen van aanvragen voor Spark-subsidies plaats. Toen de aanvragen binnenkwamen, was het weer geweldig om te zien hoeveel feministisch, anti-racistisch en LBTQI+ activisme er in Nederland en de Nederlandse Antillen is.

We hebben meer dan 70 aanmeldingen ontvangen en hoewel we ze helaas niet allemaal kunnen ondersteunen, hebben we ten opzichte van de vorige oproep 57% meer subsidies kunnen verstrekken. De Spark-stuurgroep, bestaande uit zes activisten uit verschillende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid in Nederland, voerde lange en moeilijke gesprekken en besloot uiteindelijk om een breed scala aan groepen te ondersteunen die urgent en belangrijk werk doen. En we zijn verheugd deze groepen aan u voor te stellen:

Dit zijn de 22 Spark portfolio partners voor 2020

6 (ISLA)(NDS) zine
6 (ISLA)(NDS) zine ziet een gebrek aan stemmen van gemeenschappen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustasius en Saba binnen de wereld van activisme rond Zwarte bevrijding en het proces van dekolonisatie. Opgericht door twee jonge queer Afro-Caribische activisten, maakt 6(ISLA)(NDS) zine ruimte om deze stemmen te laten horen, organiseert workshops en maakt archivering van collectieve manieren van dekolonisatie binnen deze gemeenschappen mogelijk.

Amsterdam Black Women
Amsterdam Black Women (ABW) is een collectief dat primair Zwarte vrouwen – in al haar diversiteit - ondersteunt door het creëren van een gemeenschap in Amsterdam. ABW faciliteert de ruimte en mogelijkheid voor leden om onder andere volledig zichzelf te zijn, kennis en ervaringen onderling te delen, discussies over wat het betekent Zwart te zijn en over de marginalisering van Zwarte vrouwen te voeren. Dit draagt bij aan de versterking van Zwarte gemeenschappen.

CatcallsofAms
CatcallsofAms pakt gender-gerelateerde intimidatie aan door aandacht te vestigen op (seksuele) straatintimidatie. Mensen die dit in Amsterdam hebben meegemaakt kunnen de groep een berichtje sturen via Instagram. Vervolgens schrijven leden van de groep wat er geroepen is met krijt op de stoep waar het incident plaatsvond. CatcallsofAms is onlangs gestart met hun eerste project, waarin ze discussieerden over discriminatie van Chinees-Nederlanders, seksisme en (straat) intimidatie. CatcallsofAms wil in 2021 haar allereerste #chalkback-evenement houden waarbij zij iedereen uitnodigen om de groep te leren kennen, te praten en ervaringen te delen.

Dikke vinger
Dikke Vinger zet zich in voor de gelijkwaardige behandeling van dikke mensen en tegen stigmatisering en discriminatie van deze groep. De projecten vinden plaats langs de pijlers support, actie en informatie. Door middel van de supportgroepen en andere evenementen willen ze hun gemeenschap een plek bieden waar ze kunnen praten over hun ervaringen, zonder dat dik zijn iets is wat veranderd moet worden. Daarnaast bieden deze evenementen ook de kans om herkenning te vinden en een community te creëren bij wie steun gezocht kan worden. Naast de supportgroep is Dikke Vinger bezig met een project over de stigmatisering van dikke mensen in de media. Dikke Vinger wil de media en de gezondheidszorg bewust maken van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het tegengaan van discriminatie, verdeeldheid en intolerantie naar dikke mensen.

Dutch Emergency Fund
Dutch Emergency Fund (DEF) is een noodfonds voor en door sekswerkers in Nederland. Ze zamelen geld in en verdelen dit als kleine noodfondsen onder collega's die dringend geld nodig hebben als gevolg van de corona pandemie en lockdowns. Volgend jaar wil DEF op basis van hun ervaringen van de afgelopen maanden: informatie delen en praktische ondersteuning bieden aan sekswerkers die community support netwerken willen versterken of opzetten; onervaren en ervaren community organisers met elkaar in contact brengen; de noodfondsen rechtstreeks verdelen via formele en informele sex werker-led groepen; en contact blijven onderhouden met en praktische educatie bieden aan hulpverlenersorganisaties over betekenisvolle praktische ondersteuning. 

Feminist Against Ableism
Feminists Against Ableism (FAA) is een activistisch collectief dat zich verzet tegen de systematische uitsluiting en onderdrukking van mensen met fysieke, mentale, auditieve, neurologische, visuele psychische, verstandelijke beperkingen en neurodiversiteiten. De groep voert zowel online als offline actie en strijdt tegen validisme. Validisme is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord ableism, en wordt gebruikt om discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke gesteldheid aan te duiden. Ook wordt het als overkoepelende term gebruikt voor de systematische onderdrukking en discriminatie van alle mensen met een beperking en of chronische aandoening. FAA werkt aan een samenleving die toegankelijk en inclusief is voor iedereen door middel van verschillende acties en projecten.

Fundashon Orguyo Korsou (FOKO)
FOKO is een op Curaçao gevestigde LBTQ+ rechtenorganisatie die 25 jaar geleden werd opgericht en activiteiten organiseerde zoals Pride op Curaçao en Aruba en Human Rights Day op Sint Maarten. FOKO zal een publiekscampagne starten rond de diversiteit van de LBTQ+ gemeenschap. Zij zullen zich daarbij specifiek gaan richten op vrouwen die van vrouwen houden. Zo proberen zij het taboe rond seksualiteit en seksuele oriëntatie te doorbreken.

Fos'ten Surinaamse Vrouwen 50+
FOS'TEN is een collectief dat Surinaamse vrouwen boven de 50 in Nederland ondersteunt. Zij werken onder andere aan het bestrijden van racisme op de werkvloer voor 50+ers (bevorderen van diversiteit en inclusie), organiseren ontmoetingsbijeenkomsten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en bevorderen de toegang tot informatie over bijvoorbeeld veranderingen in de zorg. Zij constateerden tijdens de lockdownperiode dat onder Surinaamse ouderen de toegang tot digitale informatie en / of contact met familie en andere familieleden zeer beperkt was. Niet alleen door gebrekkige vaardigheden, maar ook door het ontbreken van goede apparatuur zoals computers, tablets en smartphones. Met hun project wil FOS’TEN vrijwilligers trainen in het gebruik van deze middelen en hen van voldoende materiaal voorzien. Zij kunnen dan andere ouderen de basisprincipes bijbrengen.

Fundashon MUHE
Fundashon MUHE (Motivashon Union Harmonia Empoderamentu) richt zich op het versterken van de gemeenschap, door vrouwen op Bonaire te ondersteunen en te empoweren. Zij zien dat vrouwen op Bonaire vaker slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld en vaker door armoede worden getroffen. Door vrouwen een ruimte aan te bieden om samen te komen, hun ervaringen te delen en workshops te faciliteren, wil Fundashon MUHE een veilige ruimte creëren voor vrouwen waar ze tegelijkertijd ook nieuwe kansen kunnen creëren.

Genderclowns
Genderclowns, opgericht in 2015, is een ondersteunend netwerk voor non-binaire personen, trans personen, dikke en neuro-diverse personen. Ze werken vanuit de overtuiging dat steungroepen voor en door mensen uit een bepaalde gemeenschap moeten zijn. Via de steungroepen willen ze een veilige plek creëren waar iedereen zich kan uiten. In oktober 2010 creëerde Mira Bellwether, een trans activist uit de VS "Fucking Trans Women #0", een zine gewijd aan de verkenning van niet-geopereerde seksuele ervaringen en lichamen van trans vrouwen. Voorlopig is deze zine alleen in het Engels beschikbaar, waardoor er een taalbarrière ontstaat tussen de kennis die het bevat en de vele gemeenschappen die van dit werk kunnen profiteren. Het doel van Genderclowns is om de publicatie te vertalen naar het Nederlands en Braziliaans Portugees, waarbij zoveel mogelijk de kennis en de culturele context van de doelgroepen gerespecteerd wordt.

Hopeful Migrant Lesbian Women
Hopeful Migrant Lesbian Women richt zich op lesbische en biseksuele migrantenvrouwen wier achtergrond hen beperkt om openlijk over hun seksualiteit te praten of te discussiëren. De groep heeft als doel de stemmen van deze vrouwen samen te brengen om een einde te maken aan het stigma en de discriminatie tegen hen in asielzoekerscentra en in de Nederlandse samenleving. Het project richt zich op vrouwen van wie de procedure of aanvraag in gang is gezet en wachten op de uitkomstvan hun aanvraag; degenen die nog niet met hun procedure zijn begonnen; degenen wiens aanvraag is afgewezen (met of zonder het recht op beroep) en degenen van wie de aanvraag is geaccepteerd maar die te maken hebben met integratieproblemen.

Kabra
Kabra wordt een centrum waar BIPoC geestelijke gezondheidswerkers diensten en activiteiten kunnen aanbieden op het gebied van veerkracht, emancipatie en genezing voor BIPoC vrouwen, queer, non-binaire en transgender personen. Dit project beoogt een verschuiving teweeg te brengen in de manier waarop geestelijke zorg in Nederland wordt beoefend. Door de destructieve impact te erkennen die structureel racisme, kapitalisme en patriarchaat hebben, in het bijzonder op BIPoC-mensen, wil Kabra een geestelijke gezondheidszorgpraktijk opzetten die ten grondslag ligt aan een sterke intersectionele analyse en gedreven wordt door progressieve identiteitspolitiek. Ze willen bijdragen aan een beter begrip van de manieren waarop politiek en zorg nauw met elkaar verweven zijn in het leven van BIPOC personen en op welke manieren geestelijke gezondheidspraktijken rekening moeten houden met de machtsstructuren waarin mensen leven.

Reframing HERstory Art Foundation
Reframing HERstory Art Foundation is de producent van muziek- en danstheater Schitterende Schaduw, over het Gelderse Koloniale en Slavernijverleden. Het project is gebaseerd op historische feiten uit onderzoek naar zwarte voorouders, de rollen, levens en gevoelens van zwarte mensen, vooral zwarte vrouwen in de geschiedenis. De doelen van het project zijn om de bewustwording van onze frames te vergroten door de feiten over de rol van Zwarte vrouwen in Gelderland’s geschiedenis te delen, te onderwijzen en om na de show een dialoog aan te gaan over de boodschap of de essentie van de show. Ook is de groep bezig met het opzetten van een educatief programma voor studenten, gebaseerd op thema's uit de show en ervaringen uit het publiek.

Sard
Sard is een visueel verhaalproject met als doel een alternatief discours voor de Arabische taal te presenteren en een weergave van Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse lichamen en omgevingen in visuele productie te tonen. Door ruimte te creëren voor het documenteren, theoretiseren en archiveren van hun geleefde realiteiten, zal Sard een collectieve ruimte delen met een intersectionele, feministische en kritische lens. Een ruimte waar Arabisch sprekende vrouwen, queer en niet-binaire identiteiten hun eigen taal herontdekken en een artistieke weergave van hun geleefde ervaringen radicaal veranderen. Sard heeft twee hoofddoelen: de taal reclaimen en een visuele identiteit ontdekken. 

Sehaq Queer Refugees Group
Sehaq Queer Refugees Group is een door vluchtelingen geleid collectief dat bewustwording vergroot, evenementen organiseert en veilige ruimtes creëert voor LGBTQ-asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren in Nederland. De ervaringen van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika staan hierbij centraal.

Show, Don't Tell: the Sex Workers Cinema and Arts Festival
Show, Don't Tell: het Sex Workers Cinema and Arts Festival ondersteunt sekswerkers door zich te richten op het doorbreken van stigma rond sekswerk en het bevorderen van emancipatie en empowerment van sekswerkers. De groep is bezig met het opzetten van een vierdaags community film- en kunstfestival dat zal plaatsvinden in de herfst van 2021. Door gebruik te maken van film en kunst helpen ze hun stemmen te verheffen, verhalen te vertellen en ruimte op te eisen voor sex werkers.

SNAKY ZINE
SNAKY ZINE is een in eigen beheer uitgegeven politieke zine gericht op socialistisch feminisme, racisme, validisme, seksualiteit, spiritualiteit en het versterken van gemeenschappen. De groep wil een gemeenschap creëren van mensen die, ongeacht de verschillen in hun levenservaringen onder een wit, heteroseksistisch patriarchaat, vergelijkbare waarden delen. Deze waarden rechtvaardigheid, zorg en solidariteit, staan centraal in het maken van een zine. Twee nummers over de thema's healing en movement zijn al uitgegeven.

Stories of Womanhood
Stories of Womanhood is een terugkerend avondvullend programma waarbij vrouwen een podium krijgen om persoonlijke verhalen rondom 'vrouwelijkheid' te vertellen via de creatieve kunsten. De programmering bestaat uit theater, muziek, spoken word, een korte lezing, poëzie en kunst. Dit gebeurt elke keer in een andere stad, waarbij de groep altijd aansluiting zoekt bij lokale initiatieven met soortgelijke doelstellingen.

The Sapphic Network
Het Sapphic-netwerk heeft als doel de strijd van LBTQ-vrouwen die asiel zoeken of een vluchtelingenstatus in Nederland hebben gekregen, zichtbaar te maken. Het netwerk zal een documentaire produceren die deze verhalen zal belichten, hun strijd zichtbaar zal maken en zal laten zien hoe degenen die in Nederland blijven een nieuw leven opbouwen.

Uitgeverij Chaos
Uitgeverij Chaos is een non-profit intersectioneel feministisch persbureau en platform. In 2020 en 2021 werkt Uitgeverij Chaos aan het begeleiden en publiceren van verschillende literaire werken van jonge auteurs die niet eerder in Nederland zijn verschenen. Daarnaast zal Uitgeverij Chaos een serie essays uitgeven in het kader van de nieuwe tentoonstelling in Showroom Mama genaamd 'On Collective Care & Togetherness'. Deze essaybundel wordt geselecteerd via een online open oproep, waarbij mensen vrij zijn om hun werk in te zenden. Deze publicatie zal een collectieve inspanning zijn met kritische reflecties over gezondheidszorg en zorg in onze kapitalistische samenleving en zal nieuwe manieren voorstellen om zorg op collectieve manieren vorm te geven.

Eindje0Filter (Unapologetic Radio)
Eindje0Filter is een wekelijkse lokale radioshow in Eindhoven, die wil uitgroeien tot een platform met eigen evenementen. De groep wil bewustwording vergroten over thema's op verschillende intersecties, zoals racisme, feminisme en LGBTQIA+ issues. Door ruimte te bieden aan haar gemeenschap, hoopt Eindje0Filter een publiek te bereiken dat tot nu toe in het zuiden van Nederland niet of amper bereikt wordt.

Voices2connect
Voices2connect creëert een veilige omgeving voor tweede generatie Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond, om de zoektocht en het vinden van balans in verschillende identiteiten bespreekbaar te maken. De groep wil een social media platform creëren, waar mensen hun eigen verhalen en ervaringen kunnen delen over verschillende onderwerpen waar twee culturen kunnen botsen (bijvoorbeeld daten, seksualiteit, geslacht, menstruatie, de gezinsband en kledingstijl). Ook Nederlandse jongeren zonder migratieachtergrond worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen. Op deze manier hoopt Voices2connect jongeren te stimuleren om elkaar beter te begrijpen en het gesprek aan te gaan, over verschillende stigmatiserende onderwerpen.