Ga direct naar de content
23 mei 2022

Luisteren naar activisten in tijden van crisis

“Stel je een wereld voor waarin je elke ochtend ontwaakt in een veilige omgeving. Waar iedereen een vreugdevol leven leeft, in harmonie met elkaar en de planeet. Dat is de wereld waar Mama Cash voor werkt. Het is een wereld die nog niet bestaat.” 

Bovenstaande woorden dateren van vorig jaar en werden gesproken bij de presentatie van ons nieuwe tienjarige strategisch beleidsplan. Helaas hoeven we niet lang te zoeken naar aanwijzingen dat een veilige, vrije en rechtvaardige wereld voor iedereen bepaald nog niet binnen handbereik is. Militaire conflicten, autoritaire regimes, mensenrechtenschendingen, humanitaire rampen, een wereldwijde klimaatcrisis: ze vormen een giftige cocktail en hebben grote invloed op de staat van de mensheid en het milieu. De recente invasie van Oekraïne door Rusland is het zoveelste verschrikkelijke voorbeeld van het statelijke geweld en de mensenrechtenschendingen die wereldwijd aan de orde van de dag zijn.  

Het aanpakken van complexe sociale, politieke en ecologische crises vereist een divers palet aan instrumenten en middelen. Afhankelijk van hun missie, waarden en mogelijkheden vervullen verschillende goede doelen elk hun eigen rol bij het verschaffen daarvan. De rol van Mama Cash bestaat uit het ondersteunen van feministische activisten die werken aan duurzame sociale rechtvaardigheid. Onze meerjarige en flexibele financiering stelt activisten in staat om veerkrachtiger te worden en hun capaciteiten te versterken, zodat ze in hun strijd voor verandering kansen weten te grijpen wanneer die zich voordoen. En zodat ze uitdagingen meteen het hoofd kunnen bieden. 

Wij zien het hierbij als onze primaire taak om te luisteren naar onze lokale adviseurs en naar de groepen die wij steunen. Zij kunnen ons immers het beste vertellen wat activisten nodig hebben. Wij willen dat de manieren waarop wij financiële steun bieden, een passend antwoord vormen op dat wat de vrouwen- en meidengroepen vragen en op de daadwerkelijke behoeften van hen in het veld. Reden voor ons om meerjarige, niet-geoormerkte financiering te bieden. We hebben ook geleerd dat het betrekken van activisten bij onze besluitvorming leidt tot betere en beter onderbouwde beslissingen. Dat leidde een jaar geleden tot het besluit om over te stappen op een volledig participatief subsidietoekenningsproces, waarin activisten de beslissende stem hebben. 

Telkens opnieuw leert de praktijk ons dat groepen en organisaties die langdurige steun van Mama Cash krijgen, krachtige en duurzame organisaties op weten te bouwen. Organisaties die niet alleen sterk zijn waar het hun dagelijkse werk betreft, maar die ook beter in staat zijn te reageren op crises wanneer deze zich voordoen. We zien dat ook bij het door ons gesteunde vrouwenfonds: het Ukrainian Women’s Fund. Dit fonds verstrekt sinds het begin van de invasie door Rusland flitssubsidies aan verschillende feministische groepen in de Oekraïne die actief zijn in de humanitaire hulpverlening. We steunen ook twee andere vrouwenfondsen in de regio – het Bulgarian Fund for Women (het Bulgaarse Fonds voor Vrouwen) en FemFund in Polen – zodat zij Oekraïense vluchtelingen in hun land kunnen ondersteunen, met name vrouwen en kinderen, mensen met een beperking, Zwarte mensen en mensen van kleur. 

Crisissituaties leveren zowel strategische kansen als serieuze bedreigingen op voor feministische agenda's. Activistes ter plaatse zijn het beste gepositioneerd om de kansen en gevaren goed in te schatten. Ook weet niemand beter dan zijzelf aan welke steun zij op het beslissende moment behoefte hebben. Daarom luisteren en volgen we hen op het pad dat zij inslaan. Uiteraard houden we u op de hoogte van de stappen die worden gezet.