8 maart 2017

Het werk begint thuis

‘Begin klein.’ ‘Rome werd ook niet in één dag gebouwd.’ ‘Het is een marathon, geen sprint.’ Ondanks deze bekende wijsheden kan activisme wel eens het domein lijken van door de wol geverfde, bijna professionele actievoerders. Maar ook zij zijn ooit ergens begonnen. Voor activisme heb je geen diploma of jarenlange ervaring nodig. Het draait om nú doen wat je kunt. Natuurlijk zijn geduld en doorzettingsvermogen belangrijk, maar de meest cruciale stap is toch nog altijd de eerste. Begin dus klein. Bedenk dat ook Rome niet in één dag werd gebouwd. En realiseer je: het is een marathon, geen sprint.

De door Mama Cash gesteunde Home Based Women Workers Federation (HBWWF) begon meer dan 15 jaar geleden heel kleinschalig, lokaal en informeel: vanuit huis. Net zoals de eerste leden hun werk ook vanuit huis verrichtten, zonder enige aanspraak op de rechten en bescherming die voor de meeste werknemers wel gelden. Maar inmiddels heeft het klein gestarte HBWWF grootse veranderingen bewerkstelligd.

Hoe afhankelijk economieën en hele samenlevingen ook zijn van het werk van vrouwen: het wordt vaak ondergewaardeerd of niet erkend als werk. Dat gold tot voor kort ook voor het werk van de 5 miljoen, voornamelijk vrouwelijke thuiswerkers in de Pakistaanse Sindh-provincie. De nationale Pakistaanse wet erkent thuiswerkers niet als arbeiders, en dat was in Sindh, waar HBWWF ontstond, niet anders. Maar eind januari van dit jaar gaf de provinciale overheid in Sindh eindelijk haar goedkeuring aan een beleidsvoorstel dat de in 5 miljoen thuiswerkers in de regio dezelfde rechten geeft als andere arbeiders.

Eindelijk, want dit besluit is het resultaat van langdurig actievoeren door HBWWF. In 2001 begon Zehra Khan, nu secretaris-generaal van HBWWF, met het informeel organiseren van een groep vrouwelijke thuiswerkers. In 2005 richtten zij een eerste federatie op, waarmee ze hun lobbymogelijkheden versterkten. De Home Based Women Workers Federation in haar huidige vorm ontstond in 2009. Zo’n vier jaar geleden heeft HBWWF in samenwerking met andere organisaties het concept voor de nieuwe lokale wetgeving ontworpen en ingediend.

De recente overwinning is een belangrijke mijlpaal. Het is de eerste keer in Pakistan – en zelfs de eerste keer in heel Zuid-Azië – dat de rechten van thuiswerkers wettelijk worden vastgelegd. Als andere provincies volgen kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor alle 12 miljoen thuiswerkers in Pakistan.

Thuiswerken heeft natuurlijk een aantal voordelen, met name voor vrouwen met kinderen. Maar doordat er geen enkele controle op arbeidsomstandigheden is en thuiswerkers vaak onder grote tijdsdruk veel moeten produceren, is het meer ‘uitbuiting’ dan werk. De industrieën die sterk afhankelijk zijn van thuiswerkers (en de multinationals waarmee zij weer samenwerken) profiteren van het stukloon-systeem, waarbij werknemers niet per uur maar per geproduceerde eenheid betaald krijgen. Voor werknemers betekent een dergelijk stukloonsysteem al dat ze soms maar 1 dollar krijgen voor een 12-uursdienst. Thuiswerkers werken lang achter elkaar door om te profiteren van het daglicht en een zo groot mogelijke productie te halen. Vaak worden daarbij maaltijden overgeslagen en ook andere familieleden ingezet om mee te helpen.

Alle thuiswerkers zullen profiteren van de nieuwe regelgeving in Sindh, die recht geeft op collectieve onderhandelingen, sociale zekerheid, pensioenen, minimumloon en toegang tot de arbeidsrechtbanken voor het oplossen van conflicten. Maar voor vrouwen zijn de effecten op de lange termijn nog verstrekkender. Meer en flexibeler inkomen verschaft vrouwen namelijk ook een grotere mate van controle over andere aspecten van hun leven.

De strijd is nu nog niet voorbij voor HBWWF. Hoewel het aangenomen wetsvoorstel hoog op haar prioriteitenlijst stond, heeft HBWWF nog andere doelen voor ogen. Zo wil ze de capaciteiten en vaardigheden van thuiswerkers verbeteren door middel van beroepsopleidingen en workshops. Arbeiderscoöperaties oprichten en zo nieuwe vormen van inkomstenwerving voor vrouwen ontwikkelen. En blijven bouwen aan sterke vakbonden (en een sterke vakbeweging) van vrouwelijke thuiswerkers.

HBWWF kan onze steun nog altijd goed gebruiken. Dat geldt ook voor andere groepen waarmee we al langer samenwerken. Daarnaast hopen we in de nieuwe subsidieronde die net van start is gegaan 15 kleine of startende vrouwen-, meiden- en transgroepen te kunnen selecteren als nieuwe grantees.

Steun Mama Cash. Steun vrouwenrechten.