Ga direct naar de content
25 juli 2021

Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO)

“Op Curaçao kunnen lhbti’ers zich buitenshuis vaak beter uiten dan thuis”

Nelly Rosa - Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO)

Al 25 jaar komt de Fundashon Orguyo Kòrsou (Trots Curaçao) op voor de lhbti-gemeenschap op Curaçao. Op het eiland lopen lhtbi’ers stelselmatig op tegen beperkende religieuze denkpatronen en heteronormatieve verwachtingen. FOKO organiseert onder meer bewustwordingscampagnes om hier verandering in te brengen. In 2021 wil de stichting een safe space openen waar jongeren terechtkunnen voor onderlinge steun. Ook gaat met steun van Mama Cash een speciaal project voor queer vrouwen van start. Bestuurslid Nelly Rosa: “We willen het inzicht bevorderen dat je niet gebonden bent aan een bepaalde rol, maar autonome keuzes kunt maken.”

 

Dit interview maakt deel uit van een serie van zes gesprekken met Spark-activistes. Met ons Spark-portfolio steunen we kleine, feministische initiatieven in Nederland, op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. We spraken met activistes van zes verschillende Spark-groepen over hun werk, hun overtuigingen en hun drive. Fotografe Sophia Maria Favela legde hen vast op beeld.

Nelly Rosa is 36 jaar en werkt als journalist voor een krant op Curaçao. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met thema’s als vrouwenrechten, body positivity en lhbti-rechten. Ze is actief op Instagram, en vormt samen met twee anderen het bestuur van FOKO. 

Waardoor werd jij actief voor FOKO?  

“Ik groeide op in een religieus gezin waarin alles dat afweek van het heteronormatieve plaatje niet getolereerd werd. Mijn zoektocht naar mijn eigen seksuele identiteit was daardoor vooral een privé-worsteling. De conservatieve ideeën van mijn ouders maakten dat ik als jongere niet experimenteerde en relaties vermeed. Pas op mijn 34e werd ik verliefd op een vrouw en kwam ik uit de kast als biseksueel. Ik wil met mijn werk binnen FOKO zorgen dat mensen de ruimte krijgen om te zijn wie zij zijn.”

Wat is en doet FOKO precies?

“We komen op voor de lhbti-gemeenschap op Curaçao. En dat is hard nodig, want op het eiland worden onze rechten niet erkend en is er weinig acceptatie. Je kan bijvoorbeeld niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. De kerk speelt ook een grote rol in de Curaçaose maatschappij en dat zie je terug in de heersende opvattingen. Veel mensen vinden homoseksualiteit niet oké. Dit speelt in alle lagen van de samenleving, in de lagere sociale klasse zijn het vooral de dwingende genderrollen die acceptatie in de weg staan, in de hogere klasse spelen zaken als status en dwang om te trouwen een rol. FOKO heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in lobby- en voorlichtingswerk richting docenten en politici. Een groot deel van FOKO’s werk bestaat uit counseling die we geven aan zowel jongeren als hun ouders en hun omgeving die met vragen zitten over seksuele diversiteit. Daarnaast doet FOKO mee aan een grote campagne op Curaçao voor het openstellen van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht.

Dit jaar wil FOKO een safe space openen voor lhbti-jongeren. “Het moet een plek worden waar jongeren terechtkunnen voor sociale activiteiten. Waar ze kunnen praten en delen. Een soort huiskamer. Voeger was er een gay café op het eiland, en ook de safe space het Pink House, maarhet gay café sloot en later, in 2015 sloot ook het Pink House om financiële redenen. Tijdens de coronacrisis merkten we dat de behoefte aan een nieuwe plek om bij elkaar te komen steeds groter werd. Vooral onder jongeren. Iedereen zit thuis opgesloten, terwijl lhbti’ers zich hier op Curaçao buitenshuis vaak beter kunnen uiten dan thuis. Er waren geluiden over onrust in gezinnen en stijging van het huiselijk geweld. Met deze safe space willen we lhbti-jongeren ademruimte geven.”

Wat betekent de Spark-subsidie voor jullie en wat gaan jullie ermee doen?

“We zijn er enorm blij mee. Voor LHBTI-stichtingen op Curaçao is het lastig om financiële middelen te werven, NGO’s op het gebied van armoedebestrijding, cultuur en onderwijs hebben minder moeite. Omdat Curaçao deel is van het Nederlandse Koninkrijk geven andere landen niet zo snel geld aan de homobeweging, terwijl ook Nederland zelf weinig financiert op Curaçao.”

FOKO gaat de Spark-subsidie gebruiken voor een speciaal vrouwenproject, gericht op het versterken van autonomie. “Queer vrouwen lopen in de lhbti-gemeenschap soms aan tegen de beperkingen die stereotiepe rollen als ‘stud’ of ‘femme’ met zich meebrengen. Als je ‘buiten je rol’ handelt op Curaçao kan je uitgescholden worden voor mariku, een woord dat nog veel erger is dan mietje. Het wordt gezien als het laagste van het laagste binnen de lhbti-gemeenschap. Dat willen wij met dit project doorbreken. We gaan aan de slag met het inzicht dat gender een sociale constructie is en dat je zelf mag bepalen wie je bent, hoe je je gedraagt en hoe je je wil presenteren. Dat je niet gebonden bent aan een bepaalde rol, maar autonome keuzes kunt maken. Wat dat betreft is ook de oude lesbische cultuur van Curaçao interessant, kambrada. Hierbij gaan vrouwen relaties met vrouwen aan, maar ook met een man, specifiek voor bescherming en om kinderen te krijgen. Kambrada is een deel van onze cultuur en ons verleden. Maar door de kolonisatie zijn andere denkbeelden overgenomen die ons beknellen.”

Met het project wil FOKO niet alleen queer vrouwen aan het denken en praten zetten over dit onderwerp, maar ook daarbuiten een gesprek over deze thematiek op gang brengen. “We hopen ook bijeenkomsten te faciliteren als de campagne live gaat, om ruimte te maken voor die gesprekken. Dat vind ik het mooiste van ons werk: mensen stimuleren om hun ervaringen te delen.”

 

FOKO online:

Instagram: https://www.instagram.com/fundashonorguyokorsou/

Facebook: https://www.facebook.com/rainbowcuracao