10 juni 2018

Feminisme in Nederland: Stem op een Vrouw

“Het idee voor de Stem op een Vrouw-campagne ontstond in Suriname, waar ik in een museum een folder zag met die titel. Twintig jaar oud, maar het deed me afvragen hoe het in Nederland eigenlijk stond met het aandeel vrouwen in de politiek”, vertelt Devika Partiman. Dat bleek dramatisch laag. “Terwijl maar liefst een miljoen mensen, elke verkiezing weer, heel bewust een voorkeurstem op een vrouw uitbrengen. Ik zocht snel een team van goede mensen die zich hiervoor vrijwillig wilden inzetten en zette met wat eigen geld voor onkosten en online advertenties binnen een paar weken een campagne op touw voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. We riepen mensen op om strategisch te stemmen. Via voorkeurstemmen kunnen vrouwen wat lager op de lijst ‘omhoog gestemd’ worden, waardoor zij de plek innemen van kandidaten hoger op de lijst.”

Nog altijd is slechts een derde van de parlementariërs vrouw.


Debatskills
Na de succesvolle campagne, die veel publiciteit kreeg en meerdere lager geplaatste vrouwen alsnog een Kamerzetel bezorgde, was het werk echter bepaald niet gedaan. Nog altijd is slechts een derde van de parlementariërs vrouw, om maar niet te spreken over de aantallen bij gemeenten en provinciale staten. Partiman: “We zijn daarom een stichting geworden die stemcampagnes organiseert maar óók data verzamelt en expertise biedt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 trainden we bijvoorbeeld 50 vrouwelijke kandidaat-gemeenteraadsleden in persoonlijke profilering en debatskills. Ook organiseerden we in Amsterdam een verkiezingsdebat met enkel vrouwelijke kandidaten, om hen meer zichtbaarheid te geven.”

Buiten verkiezingstijd focust de stichting op manieren om het tekort aan vrouwen ‘bottom-up’ op te lossen. “We willen vrouwen motiveren om actief te worden en de tools geven die ze daarbij nodig hebben.” Daarnaast wordt er een data-tak opgezet, die structureel informatie moet gaan verzamelen over het aantal vrouwen in de Nederlandse politiek. “En tot slot willen we politieke partijen adviseren hoe zij meer vrouwen – én een grotere diversiteit aan vrouwen – aan kunnen trekken.”

 “We willen vrouwen motiveren om actief te worden en de tools geven die ze daarbij nodig hebben.”


Netwerk-koffie
Met de Spark-subsidie betaalde Stem op een Vrouw een deel van de online advertentiekosten van de laatste campagne, en de meerkosten van de trainingsdag die niet gedekt werden door de deelnemersbijdragen. Ook worden er onkosten van de vrijwilligers van betaald. “We hanteren inmiddels de regel dat het ons persoonlijk geen geld mag kosten. Iedereen is op dit moment oké met vrijwillig werken voor Stem op een Vrouw, maar het is fijn dat we reiskosten, netwerk-koffies en bijvoorbeeld visitekaartjes niet uit eigen zak hoeven te betalen.”