Ga direct naar de content
11 juni 2018

Feminisme in Nederland: Consent Matters

“Als je je eigen grenzen niet kent, kunnen andere mensen ze heel makkelijk overschrijden.” Ziehier het heldere uitgangspunt van Consent Matters, een groep studenten van de Universiteit Maastricht die zich inzet tegen seksueel geweld onder jongeren. Binnen de Feminisme Sociëteit van de universiteit broeide al een tijdje veel boosheid over de nare ervaringen van jonge vrouwen in Maastricht. Op een goed moment besloot een aantal studenten actie te ondernemen.

Janna Willems: “We zaten al snel met de rector en met de burgemeester aan tafel en gingen onderzoek doen naar het probleem en naar mogelijke oplossingen.” Zo werd onder meer een motie ingediend bij de gemeenteraad om straatintimidatie strafbaar te stellen. “Maar uiteindelijk heb je daar weinig aan,” zegt Janna. “Fietsen stelen is ook strafbaar en toch gebeurt het dagelijks.” 


Grijs gebied
De groep besloot om workshops over seksueel overschrijdend gedrag te ontwikkelen waar studenten met elkaar in gesprek kunnen hierover. "Dit soort dingen leer je niet uit een tekstboekje. Je moet kunnen oefenen", zegt Janna. “Mensen vinden het nog steeds ongemakkelijk om over seks te praten en seksuele grensoverschrijding is al helemaal een taboeonderwerp. Daardoor blijft ook onduidelijk wat nou grensoverschrijdend is en wat niet. Natuurlijk gaan mensen soms met opzet over iemands grenzen heen, maar vaak komt het voort uit onhandigheid. Je zit in een grijs gebied, vindt het ongemakkelijk om erover praten, dus doe je maar aannames. En die kloppen soms niet. Ik denk dat we allemaal wel honderd situaties kennen waarin dat is gebeurd.”

“Dit soort dingen leer je niet uit een tekstboekje. Je moet kunnen oefenen.” 


In de workshops oefenen de studenten met het aangeven en respecteren van grenzen. Er is daarbij nadrukkelijk gekozen voor gemengde groepen van jongens en meiden, zodat verschillende ervaringen en perspectieven aan bod komen. Janna: “In een workshop zat een jongen die zei: ‘Vragen om consent is gewoon lame. ‘Wil je dit?’ vragen is niet sexy.’ Sommige meisjes waren het met hem eens, andere totaal niet. Het is goed om dergelijke gesprekken te voeren met elkaar.” 

Workshopwaarde
De financiële steun van Mama Cash bood Consent Matters de mogelijkheid om de eerste workshops te organiseren. “Om de besluitvormers te overtuigen van de waarde van de workshops, moesten we er gewoon een paar doen. Nu zetten we ons in voor verplichte workshops voor alle studenten. En we kijken hoe we dit onderwerp ook bij andere universiteiten op de agenda kunnen krijgen. In september gaan we op de Utrechtse universiteit aan de slag.”