Ga direct naar de content

Leren en evalueren

Bij Mama Cash zetten we ons in om beter te begrijpen hoe sociale verandering teweeg wordt gebracht. Hoe dragen de groepen die we steunen precies bij aan de manier waarop vrouwen, meiden en transgenders hun leven kunnen veranderen? Hoe evalueren we bij Mama Cash onze eigen bijdragen? Hoe meten we welke invloed we hebben als we andere donoren bewegen om grenzen op te zoeken en pleiten voor andere financieringsstrategieën? Of als we communiceren over ons werk?

We streven naar verantwoording ten opzichte van de organisaties die we steunen en naar de donoren van wie we financiering krijgen. We reflecteren op onze activiteiten en leren daarvan. Om dit proces zo effectief mgelijk te maken, hebben we een veelomvattend leer- en evaluatiesysteem ontwikkeld.

Verandering rapporteren

Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, hebben we een website gelanceerd met informatie over ons verleden. De History website kijkt terug naar wat we geleerd hebben over het financieren van vrouwenrechtenactivisme gedurende de afgelopen drie decennia.

We reflecteren ook op de vraag wat voor impact 30 jaar organiseren van vrouwen heeft gehad op onze wereld, en of het gezorgd heeft voor een rechtvaardigere plek voor vrouwen, meiden en transgenders – en eigenlijk voor iedereen. 

Samen leren

Mama Cash blijft ervan overtuigd dat het belangrijk is om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en om – samen met collega’s – te leren en evalueren.

Het International Network of Women’s Funds biedt een leer- en evaluatie-initiatief – het Reframing the Debate initiatief. Dit programma faciliteert een voortdurende dialoog over de rol van vrouwenfondsen in sociale verandering.Het Reframing the Debate initiatief is een gemeenschap waar vrouwenfondsen samenkomen om hun inzichten te delen over hoe men de impact van gesteunde organisaties kan evalueren – welke positieve veranderingen zij hebben bewerkstelligd voor vrouwen en meiden. Het initiatief geeft ons ook het ‘gereedschap’ om onze eigen impact als vrouwenfonds te evalueren, en hoe wezelf bijdragen aan positieve sociale verandering.

Een tweede initiatief van Mama Cash op dit terrein is het Strengthening Local Fundraising initiatief, dat vrouwenfondsen steunt bij het faciliteren van uitwisselingen tussen collega’s. Hierbij steunen de deelnemers elkaar  bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis voor fondsenwerving.

Samen met het Central American Women’s Fund, organiseerden we ook een Community of Practice. Dit initiatief bracht verschillende vrouwenfondsen bij elkaar om ervaringen over de financiering van meidenactivisme uit te wisselen. Eén van de discussiepunten was het financieren van door meiden geleide groepen. De meeste vrouwenfondsen van de Community of Practice, gaven aan dit een belangrijk doel te vinden, maar in de praktijk bleek het niet gemakkelijk om zulke groepen te vinden. Deze discussie – en andere discussies over financieringsprioriteiten – helpen ons om onze financieringsstrategieën te verbeteren en perfectioneren en uiteindelijk onze invloed te vergroten.