4 december 2020

Column Zohra: Revolutie

Zohra Moosa
Dit artikel is geschreven door:

Zohra Moosa

Ik begon een beetje nerveus aan 2020 omdat we ambitieuze plannen hadden. Er moest een nieuw strategisch plan komen en onze samenwerkingsafspraken met de Nederlandse overheid moesten worden hernieuwd. Als ik nu terugdenk aan die Zohra, begin 2020, kan ik alleen maar mijn hoofd schudden: ik had echt geen flauw idee.

Mama Cash is een organisatie geleid door vrouwen. De genderstructuren die het zorgen voor onze omgeving steevast tot ons pakkie-an bombarderen, maakten de afgelopen negen maanden behoorlijk vermoeiend. We verleenden gezondheidszorg waar nodig, onderwezen aan de keukentafel, onderhielden naarstig de sociale contacten met iedereen die extra aandacht nodig had in deze verwarrende tijd. Natuurlijk probeerden we elkaar als Mama Cash-collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen. We schakelden over naar een flexibel werkschema, lieten projecten met minder prioriteit even varen en namen in de zomer een gemeenschappelijke verlofweek om extra bij te tanken. Desondanks bevestigde deze covidtijd wat we al wisten: vrouwen hebben te veel werk te doen en er is niet genoeg hulp.

Tegelijkertijd was dit ook een tijd van revolutie. We hebben met z’n allen laten zien dat het heel goed mogelijk is om onze manier van leven en werken te veranderen als we daartoe besluiten – om zorg te waarderen, vliegreizen te verminderen, samen te werken voor het collectieve welzijn, prioriteit te geven aan leven en relaties boven winst. De Black Lives Matter-beweging inspireerde ons om nog verder te reiken, naar broodnodige gerechtigheid en bevrijding.

Ik ga het komende jaar dan ook tegemoet in de hernieuwde overtuiging dat daadwerkelijke verandering mogelijk is. Op naar een feministisch geïnspireerd 'nieuw normaal'!

Deel dit artikel