8 november 2019

“Achter de schending van vrouwenlichamen en van inheemse territoria gaan dezelfde mechanismes schuil”

Claudia Samcam is fondsenwerver bij het Centraal-Amerikaanse vrouwenrechtenfonds FCAM. Als penvoerder en partner van de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) werken FCAM en Mama Cash sinds 2016 nauw samen. “Ik vind het zo inspirerend: al die vrouwen die bouwen aan een wereld waarin we allemaal op een waardige manier kunnen leven.”

“Ik werk nu al 13 jaar met volle overtuiging voor FCAM. De kracht van feministische bewegingen is voor mij dat ze niet alleen voor vrouwen opkomen, maar werken aan een wereld die iedereen ruimte en mogelijkheden biedt. Dat is precies hoe mijn ideale planeet eruitziet. Het gaat erom meerdere issues tegelijk te tackelen. Veel mensen vestigen hun hoop op technologie als oplossing voor onze ecologische problemen, maar daarmee los je problemen van ongelijkheid en armoede die hierdoorheen spelen niet op.”

“In Centraal-Amerika heeft het denken over de relatie tussen geweld tegen vrouwen en het hele extractivistische systeem dat stelselmatig grondstoffen aan de aarde onttrekt, een grote vlucht genomen. Het waren inheemse vrouwen die ons hebben laten zien hoe achter de exploitatie en schending van de lichamen van vrouwen en de uitbuiting en schending van inheemse territoria eenzelfde soort logica en mechanismes schuilgaan. Ze maken deel uit van hetzelfde patriarchaal-economische systeem.

“Vooral vrouwen die opkomen voor inheemse landrechten worden slachtoffer van geweld.”


“In 2013 raakten FCAM en Mama Cash samen betrokken bij het Meso-American Initiative for Women Human Rights Defenders, dat het vele geweld tegen vrouwenrechtenactivisten in Midden-Amerika aan de kaak stelde. Het werd toen zo pijnlijk duidelijk dat vooral vrouwen die opkomen voor inheemse landrechten en tegen ongebreidelde bomenkap, mijnbouw en waterkrachtcentrales, het slachtoffer werden van geweld. Nu werken wij samen in de Global Alliance for Green and Gender Action, omdat het zonneklaar is dat feminisme en ecologische rechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden zijn.

Onze grantee-partners Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra in Bolivia

“Op alle continenten vechten vrouwen op grassrootsniveau voor hun leven en voor een planeet waar de mensheid niet alleen overleeft, maar zich in balans met andere soorten en het ecosysteem ontwikkelt. Ze protesteren tegen de bouw van waterkrachtcentrales die misschien groene energie leveren maar ook hun leefgebied stukmaken. Ze lobbyen voor het recht op water als een wettelijk mensenrecht, zodat multinationals als Coca-Cola niet langer ongestraft het natuurwater kunnen opmaken dat hen van drinkwater voorziet. Ze vechten voor het behoud van mangrovebossen als leverancier van koelte en kustbescherming.

“Mama Cash kan iedereen uit haar eigen bubble halen.”


“Met GAGGA steunen we al deze activisten als beweging over afstanden en taalbarrières heen. Het is daarbij zeer inspirerend om te werken met een mondiaal georiënteerd fonds als Mama Cash, dat in contact staat met het feminisme in al haar verschijningsvormen en perspectieven. Dat zorgt voor een focus op het daadwerkelijk doordenken van zaken, op inclusiviteit, op ontvankelijk zijn voor verschillende belangen. Mama Cash kan iedereen uit haar eigen bubble halen.”

Do you want to support the climate justice movement? Yes, I want to make a donation