Wat we doen

Mama Cash steunt elk jaar ruim 100 moedige groepen, organisaties, netwerken en vrouwenfondsen die geleid worden door vrouwen, meiden en transgenders. De door ons gesteunde groepen staan vooraan in de strijd voor de rechten van degenen die door de maatschappij maar ook de meer mainstream fondsen meestal worden genegeerd of afgewezen.

Om deze steun mogelijk te maken, werft Mama Cash fondsen onder particulieren, bedrijven, stichtingen en regeringen. Met dat geld bieden wij zowel financiële als niet-financiële steun aan vrouwen-, meiden-, en transgenderrechtenorganisaties wereldwijd. Daarnaast maken we gebruik van onze unieke positie als feministische fondsenwerver om andere donoren te stimuleren om internationaal meer te investeren in vrouwen- en meidenrechten.
Empower during a demonstration
Mama Cash geeft jaarlijks ongeveer 100 subsidies aan vrouwen-, meiden- en transgendergroepen die zich inzetten om de wereld te verbeteren. Hier kun je meer lezen over de groepen die op dit moment steun van ons ontvangen.
pastoralist girls initiative
Groepen die steun van Mama Cash ontvangen, verheffen hun stem. Zij richten zich op vormen van onrechtvaardigheid die anders geen aandacht krijgen, die moeten worden aangevochten en die moed en een visie vereisen om te veranderen. Zij werken aan verandering op lokaal, nationaal, regionaal en globaal niveau. Deze activisten hebben middelen nodig om hun werk voort te zetten en uit te breiden.

Mama Cash verstrekt subsidies aan groepen, organisaties en netwerken over de gehele wereld die geleid worden door en zich inzetten voor de mensenrechten van vrouwen, meiden en transgenders.
Namibia's women's health Network demonstratie
Mama Cash biedt meer dan geld alleen. We bieden onze groepen ook begeleiding aan. Wij geven en faciliteren trainingen, stellen kritische vragen die onze groepen helpen hun activiteiten nog effectiever te maken op de lange termijn en brengen onze groepen in contact brengen met elkaar en andere mogelijke financiers.

Solidariteit is de basis van onze begeleiding. Het leiderschap en de expertise van de groepen die we steunen staan voorop.
Voice Convening  Mama Cash Voice Convening_May 2011_Photo's by Anna Arutshyan (21)
Bij Mama Cash willen we beter begrijpen hoe sociale verandering bereikt wordt. Hoe dragen de groepen die wij steunen precies bij aan de positieve veranderingen in de levens van vrouwen, meiden en transgenders? Hoe evalueren wij bij Mama Cash onze eigen bijdragen?

Deze en vergelijkbare vragen stellen wij in ons Leer – en Evaluatiesysteem, dat we hebben ontwikkeld met donoren en door ons gesteunde groepen.
Fonds pour les Femmes Congolaises - Congo
Steeds meer mensen erkennen het belang van investeren in vrouwen en meiden. Maar deze groeiende aandacht heeft helaas nog niet geleid naar een nieuwe, zinvolle en duurzame vorm van vrouwenrechten financieren. Om meer geld voor vrouwenrechten beschikbaar te maken, moeten we de manier waarop over filantropie gedacht wordt, veranderen. Daarom gaat Mama Cash’s rol verder dan het financieren en steunen van groepen. Wij initiëren onderzoek, brengen discussie op gang en stellen kritische vragen die fondsen en regeringen stimuleren om vrouwen, meiden en transgenders financieel te steunen.

Mama Cash voegt waarde toe door partnerschappen aan te gaan met collega-organisaties en invloed uit te oefenen op de financieringsbeleid van andere instanties. We noemen dit filantropie beïnvloeden.
Community of Practice Meeting
Mama Cash steunt vrouwen-, meiden- en transgenderrechten op meer gebieden dan alleen onze vier subsidieportfolio’s, vaak in samenwerking met andere organisaties of financiers die zich inzetten voor mensenrechten.

Mama Cash faciliteert, kan als gastvrouw optreden, als fondsenwerver of strategisch adviseur. We zijn op het moment betrokken bij twee speciale initiatieven: het Red Umbrella Fund en het Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders.
RUF_MOVE sierra Leone
Mama Cash is opgezet door vijf feministische activisten die zich kritisch opstelden ten opzichte van de macht die vaak met geld geassocieerd wordt. Tegelijkertijd waren zij overtuigd van de vergaande mogelijkheden als vrouwenzelf controle over geld zouden hebben. Mama Cash is vanaf het begin open en duidelijk geweest over onze unieke positie als niet alleen financieringsorganisatie, maar ook als fondsenwervende instelling.
Skatingevent_050310 047