Ga direct naar de content

Wat we niet steunen

 • Groepen wiens missie en focus niet primair gericht is op het verbeteren van de rechten van vrouwen, meiden of trans en/of intersekse personen.
 • Groepen die actief trachten de rechten van bepaalde vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen te ontkennen op basis van wie ze zijn, het werk dat ze doen of hun maatschappelijke positie. 
 • Groepen wiens werk gericht is op het verbeteren van de levens van individuele vrouwen, meiden trans en/of intersekse personen zonder de omstandigheden die aanleiding geven tot onrecht fundamenteel aan te pakken
 • Groepen wiens primaire doel ontwikkelingswerk, humanitaire hulp, of liefdadigheid is, zoals: - activiteiten gericht op het genereren van inkomen en kredietprogramma’s
  (in)formeel onderwijs, alfabetisering en traditionele vaardigheidstraining
  sociale voorzieningen, juridische dienstverlening en/of reguliere gezondheidszorg
 • Groepen die door mannen worden geleid (trans groepen geleid door transmannen komen wel in aanmerking voor subsidie)
 • Groepen in het Noorden die hun activiteiten uitvoeren in, of leidend zijn in samenwerkingen met, organisaties in het Zuiden en Oosten
 • Groepen die worden geleid door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van, politieke partijen, overheidsinstellingen, of religieuze instellingen
 • Zakelijke ondernemingen
 • We ondersteunen individuen alleen via ons nieuwe Radical Love Fonds, dat in 2022 zal worden aangekondigd
 • Academisch onderzoek of studiebeurzen
 • Losstaande reissubsidies (kosten voor reizen kunnen echter wel onderdeel zijn van bredere subsidieaanvragen, mits ze in lijn zijn met de missie en strategieën van de groep)

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash wel steunt