Wat we niet steunen

 • Groepen wiens missie en focus niet primair gericht is op het verbeteren van de rechten van vrouwen, meiden of transgender en/of intersekse personen.
 • Groepen wiens werk gericht is op het verbeteren van de levens van individuele vrouwen, meiden transgender en/of intersekse personen zonder de omstandigheden die aanleiding geven tot onrecht fundamenteel aan te pakken
 • Groepen die actief de rechten van bepaalde vrouwen, meiden transgender en/of intersekse personen ontkennen, op basis van wie ze zijn of van hun positie in de maatschappij.
 • Groepen wiens primaire doel ontwikkelingswerk, humanitaire hulp, of liefdadigheid is, zoals: 
  activiteiten gericht op het genereren van inkomen en kredietprogramma’s
  (in)formeel onderwijs, alfabetisering en traditionele vaardigheidstraining
  sociale voorzieningen, juridische dienstverlening en/of reguliere gezondheidszorg
 • Groepen die door mannen worden geleid (uitzondering: groepen geleid door transmannen)
 • Groepen in de Verenigde Staten en Canada
 • Groepen in het Noorden die hun activiteiten uitvoeren in, of leidend zijn in samenwerkingen met, organisaties in het  Zuiden en  Oosten
 • Groepen die zijn opgericht door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van, politieke partijen, overheidsinstellingen, of religieuze instellingen
 • Zakelijke ondernemingen
 • Individuen
 • Academisch onderzoek of studiebeurzen
 • Losstaande reissubsidies (kosten voor reizen kunnen echter wel onderdeel zijn van bredere subsidieaanvragen, mits ze in lijn zijn met de missie en strategieën van de groep)

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash wel steunt