Ga direct naar de content

Voorbeelden van de groepen die we steunen

Brazilië

Fundação AzMina
Deze vereniging van feministische journalisten maakt gebruik van technologie, sociale media en onderzoeksjournalistiek om de heersende cultuur van vooroordelen, seksisme, racisme en homofobie in Brazilië aan de kaak te stellen en te veranderen. Via een digitaal platform en een offline-gemeenschap, legt AzMina het dagelijkse misbruik bloot waar vrouwen en trans personen van alle rassen, klassen en seksuele gerichtheid tegenaan lopen, en fungeert als een kanaal om hun stemmen luider te laten klinken. De groep verzorgt een reeks gratis online-cursussen voor leerkrachten, die AzMina in samenwerking met themaspecialisten heeft samengesteld, met als doel een bijdrage te leveren aan een meer gelijkwaardiger en democratischer samenleving.

Colombia

Colectiva Polimorfas

Colectiva Polimorfas is een collectief van vrouwen met ‘functionele diversiteit’. Ze formuleren dit op deze manier, omdat ze geloven dat het woord ‘handicap’ stigmatiserend werkt en een gebrek aan mogelijkheden suggereert. Ze herkennen diversiteit in de manieren waarop mensen functioneren en weigeren deze diversiteit als ‘handicap’ te beschouwen.

Met hun werk willen ze het geweld dat vrouwen met functionele diversiteit ervaren zichtbaar maken, en tegen dit geweld in verzet gaan. Het collectief werkt op het kruispunt van handicap en seksuele rechten door ervoor te zorgen dat seksuele en reproductieve rechten van vrouwen met functionele diversiteit worden beschermd en uitgeoefend.

Fiji

Diverse Voices and Action for Equality (DIVA)
DIVA for Equality is een feministisch collectief van lesbiennes, biseksuele vrouwen, transmasculiene personen en andere gemarginaliseerde vrouwen die zich sterk maken voor het aan de kaak stellen van de sociale normen en structurele discriminatie die geweld, discriminatie en stigma in de hand werken, en voor het verkrijgen van universele mensenrechten en sociale rechtvaardigheid voor LGBTQI+ personen. De groep verenigt bovendien haar gemeenschap rond sociale, economische en ecologische kwesties. Het activisme en de steun voor de gemeenschappen waarin DIVA for Equality werkt, bestaat o.a. uit het creëren en faciliteren van veilige ruimtes om politieke agenda’s te organiseren en articuleren, sterkere sociale bewegingen op te bouwen, en constructieve samenwerking in de bredere burgermaatschappij en sociale bewegingen te bevorderen.

Malawi

Green Girls Platform

Deze door meiden en jonge vrouwen geleide organisatie richt zich erop om het stemgeluid van hun achterban een centrale plaats te geven in het politieke debat over klimaatrechtvaardigheid. Het Green Girl Platform steunt de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden van meiden en jonge vrouwen, zodat ze het effect van klimaatverandering op hun rechten en bestaan voor het voetlicht kunnen brengen.

Mexico

Fondo de aborto para la justicia social (Fondo MARIA)
Fondo MARIA ondersteunt en bevordert de toegang tot abortus in Mexico al sinds 2009, in welk jaar abortus in Mexico Stad niet langer strafbaar was. Het fonds steunt vrouwen die een legale abortus willen, en pleit voor veranderingen van wetten die de reproductieve autonomie in Mexico beperken. Bovendien steunt Fondo MARIA vrouwen uit staten in Mexico waar abortus een strafbaar feit is, om veilig en legaal een abortus in Mexico Stad te krijgen.

Senegal

And Soppeku 
And Soppeku (wat ‘samen voor gedragsverandering’ betekent) heeft als doel om sekswerkers meer inzicht in hun rechten te geven, en om wettelijke hervorming in Senegal te realiseren om ervoor te zorgen dat sekswerk als werk wordt gerespecteerd. And Soppeku verstrekt leiderschapstraining aan sekswerkers en houdt zich bezig met het lobbyen van parlementsleden en andere politici. 

Servië

Roma vrouwencentrum 'Rromnjako ilo'
Deze organisatie van Roma-vrouwen, trans- en intersekse personen richt zich op het beëindigen van geweld en het bestrijden van de normen betreffende seks, gender en seksualiteit in hun eigen gemeenschappen en in de bredere Servische samenleving. Ze maken gebruik van discussiegroepen en bieden workshops over seksualiteit, gezondheid en mensenrechten. Rromnjako Ilo steunt bovendien vrouwen die geweld hebben ervaren en biedt therapie en juridisch advies.

Sri Lanka

Red Flag Women's Movement
Red Flag Women's Movement (RFWM) bestaat uit vrouwelijke arbeiders in Sri Lanka die arbeiders op thee- en rubberplantages, in de kledingindustrie en in huishoudelijk werk steunen om leidinggevende rollen in vakbonden op zich te nemen. RFWM bouwt het vermogen op van vrouwelijke arbeiders om arbeidsrechten van vrouwen aan de kaak te stellen, en lobbyt voor opname van zaken als minimumloon, en gezondheid en veiligheid in het beleid van de overheid en bedrijven, en in de bedrijfsvoering.