Voorbeelden van de groepen die we steunen

Duitsland
International Women Space (Stem)
Deze door vluchtelingengeleide vrouwengroep pleit voor veranderingen in de Duitse wetgeving voor asielzoekers, met name de erkenning van vervolging op basis van gender, als reden om vrouwen asiel te verlenen. De International Women Space biedt vrouwen een veilige ruimte om elkaar te ontmoeten, hun verhaal te vertellen en aandacht besteden aan het feit dat dat deze verhalen van vervolging, politieke verhalen zijn.

Servië
Iz kruga-Vojvodina (Lichaam)
Iz Kruga- Vojvodina is een feministische organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen met een handicap. Zij richt zich met haar lobby- en voorlichtingsactiviteiten op vrouwen- en gehandicaptenbewegingen, de overheid en het brede publiek in de Servische provincie Vojvodina. De groep maakt zich sterk voor beleidsveranderingen, en maakt daarnaast gebruik van kunst en performances om de relatie tussen gender, seksualiteit en handicaps aan de orde te stellen. 

Hongarije
SZEXE (Geld)

SZEXE is een mensenrechtenorganisatie die door sekswerkers wordt geleid. De organisatie steunt sekswerkers in Hongarije en Hongaarse sekswerkers in het buitenland. SZEXE vergroot de leiderschapscapaciteiten van sekswerkers. Zo kunnen ze beter netwerken, mobiliseren, actievoeren en de media te woord staan om het stigma rond sekswerk te verminderen. SZEXE’s wil dat sekswerkers in en rondom Boedapest hun mensenrechten kennen en bevorderen, ze toegang hebben tot zorg en sociale voorzieningen, en dat zij lobbyen voor adequaat nationaal sekswerkbeleid.

Peru
ESTRATEGIA Centro de Investigación para el Desarrollo (ECID) (Geld)
Deze pleitbezorger van land- en eigendomsrechten voor vrouwen is opgericht door vrouwelijke architecten, stedenbouwkundigen en activisten uit Lima. De groep werkt samen met vrouwen uit diverse plattelandsgemeenschappen om grondbezit veilig te stellen, campagnes voor landrechten voor vrouwen op te zetten en vrouwelijk leiderschap in de besluitvorming en beleidsontwikkeling op lokaal en nationaal te bevorderen. 

Turkije
5Harfliler (Stem)
Deze feministische groep bloggers beïnvloedt de manier waarop mainstream media de rechten van vrouwen en gendergelijkheid in Turkije portretteert. 5Harfliler publiceert artikelen op hun website, met een feministische analyse van de dagelijkse gebeurtenissen, en behandelt onderwerpen die worden beschouwd als ‘niet interessant voor vrouwen’ zoals wetenschap, literatuur en politiek. 5Harfliler maakt de aanwezigheid van stemmen en ervaringen van vrouwen op het internet mogelijk en verhoogt het publieke bewustzijn met betrekking tot seksisme in Turkije.

Zambia
Transbantu Association Zambia (Lichaam)
Deze organisatie ondersteunt de trans- en interseksgemeenschap, voornamelijk jongeren, in Zambia door middel van outreach en praktische ondersteuning, zoals steungroepen met peers, psychologische begeleiding en noodopvang. Het doel is om een sterke trans- en interseks beweging uit te bouwen door middel van trainingen. De groep pleit ook voor een beleid en institutionele praktijken die de rechten van de trans- en intersekspersonen respecteren.

De Filippijnen
AMIHAN Northern Mindanao (Geld)
AMIHAN is een organisatie van inheemse en plattelandsvrouwen uit de landbouwsector, die pleiten voor erkenning van hun land en economische rechten. De groep biedt strategische steun aan vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Noord-Mindanao die zich uitspreken tegen ontruimingen, vernieling van eigendommen en de confiscatie van gemeenschapsgronden als gevolg van grondtransacties en het feodale landbeleid. De groep heeft ook een klimaatveranderingprogramma dat gemeenschappen ondersteunt die getroffen zijn door natuurrampen.

Sri Lanka
Red Flag Women’s Movement (Geld)
Deze groep van vrouwelijke werknemers in Sri Lanka steunt arbeiders op thee en rubber plantages, in de textiel- en huishoudelijk werk sectoren, tot het nemen van leiderschap in de vakbonden. RFWM ondersteunt vrouwelijke werknemers om hun arbeidsrechten te claimen en te pleiten voor o.a. eerlijke lonen, regelgeving omtrent gezondheid en veiligheid voor werknemers, alsook de participatie van vrouwen in de leiding en beheer van bedrijven.