Voorbeelden van de groepen die we steunen

Peru
ESTRATEGIA Centro de Investigación para el Desarrollo (ECID) (Geld)
Deze pleitbezorger van land- en eigendomsrechten voor vrouwen is opgericht door vrouwelijke architecten, stedenbouwkundigen en activisten uit Lima. De groep werkt samen met vrouwen uit diverse plattelandsgemeenschappen om grondbezit veilig te stellen, campagnes voor landrechten voor vrouwen op te zetten en vrouwelijk leiderschap in de besluitvorming en beleidsontwikkeling op lokaal en nationaal te bevorderen.

De Filippijnen
AMIHAN Northern Mindanao (Geld)
AMIHAN is een organisatie van inheemse en plattelandsvrouwen uit de landbouwsector, die pleiten voor erkenning van hun land en economische rechten. De groep biedt strategische steun aan vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Noord-Mindanao die zich uitspreken tegen ontruimingen, vernieling van eigendommen en de confiscatie van gemeenschapsgronden als gevolg van grondtransacties en het feodale landbeleid. De groep heeft ook een klimaatveranderingprogramma dat gemeenschappen ondersteunt die getroffen zijn door natuurrampen.

Nigeria
Waneledon Development Association
Waneledon is een door vrouwen geleide, gemeenschapsgerichte organisatie in Cross River State in Nigeria. De groep heeft tot doel de duurzaamheid en economische zelfstandigheid te verzekeren van vrouwen en meiden die van de bossen afhankelijk zijn. De groep doet dit door zich te richten op mensenrechten, voedselzekerheid, levensonderhoud van vrouwen en bosbehoud. Waneledon mobiliseert vrouwen en meiden om voor hun rechten op te komen en zich te verzetten tegen het gebruik van hun land voor de aanleg van de Cross River Super Highway.

Nederland
Climate Liberation Bloc
Climate Liberation Bloc (CLuB) werd in 2017 opgericht om een intersectioneler perspectief binnen de Nederlandse klimaatbeweging stimuleren. Op basis van de overtuiging dat niemand een leven lijdt dat slechts om één kwestie draait, streeft CLuB ernaar om onze relatie met de aarde en elkaar te herstellen door meningsverschillen uit te werken en de samenwerking tussen verschillende bewegingen te versterken.

Bolivia
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) is een zelfsturend netwerk dat campagne voert voor de sociale en ecologische rechten van inheemse, Mestiza (gemengde etniciteit), en campesina (plattelands) vrouwen in Oruro, La Paz en Potosi. De groep versterkt de capaciteits-, advocacy- en leiderschapsvaardigheden van vrouwen die last hebben van de vernietigende gevolgen van uitbuiting door de mijnindustrie in Bolivia, waaronder schending van hun rechten op land en natuurlijke grondstoffen. RENAMAT beschouwt geweld tegen ‘Moeder Aarde’ en vrouwen als met elkaar verbonden vormen van onderdrukking.

Zuid-Afrika
Rural Women’s Assembly (RWA)
RWA is een zelfsturend, regionaal netwerk van vrouwen op het platteland die actief zijn in de beweging voor landenrechten in zuidelijk Afrika. RWA bouwt aan verbindingen en versterkt de beweging van vrouwen op het platteland die het gemeenschappelijke bezit verdedigen. RWA werkt bovendien aan het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen op het platteland, die hun krachten verenigen en zich sterk maken voor voedselsoevereiniteit, het klimaat en milieurechtvaardigheid, en duurzame middelen van bestaan op het platteland. RWA is actief in negen landen in zuidelijk Afrika - Lesotho, Namibië, Malawi, Mauritius, Mozambique, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe.

Guatemala
Consejo de Mujeres Indigenas y Biodiversidad (CMIB)
CMIB is een netwerk van 16 inheemse vrouwenorganisaties in Guatemala, die zich in lokale, nationale en internationale fora richten op lobbyen en advocacy over onderwerpen zoals klimaatverandering, landbouw, voedselsoevereiniteit en biodiversiteit. Het netwerk legt de nadruk op de waardering van voorouderlijke kennis en de instandhouding van ‘Moeder Aarde’. Door middel van advocacy op nationaal en internationaal niveau, claimt CMIB de rechten van inheemse vrouwen om het land te vertegenwoordigen waarop zij wonen en om zich te verzetten tegen het geweld dat zij ervaren als vrouwen en als inheemse groep.

Fiji
Diverse Voices and Action for Equality (DIVA)
DIVA for Equality is een feministisch collectief voor lesbische en biseksuele vrouwen, transmasculiene personen en andere gemarginaliseerde vrouwen die zich inzetten voor het aanvechten van de sociale normen en structurele discriminatie die geweld, discriminatie en stigma bevorderen, en voor het verkrijgen van universele mensenrechten en sociale rechtvaardigheid voor LGBTQI+ personen. Deze groep mobiliseert bovendien haar gemeenschap rond sociale, economische en ecologische kwesties. DIVA for Equality’s activisme en steun aan de gemeenschappen waarin ze opereert bestaan onder andere uit het creëren en faciliteren van veilige ruimten om politieke agenda’s te organiseren en formuleren, het opbouwen van sterkere sociale bewegingen, en het vergroten van de constructieve samenwerking binnen de wijdere groep van maatschappelijke en sociale bewegingen.