“Niets voor ons zonder ons

Het Red Umbrella Fund is ontstaan uit een unieke en innovatieve samenwerking tussen activisten voor sekswerkers en financiers voor sociale rechtvaardigheid. Tijdens een historische bijeenkomst met donoren in 2009 drongen activisten voor sekswerkers erop aan dat ze hun eigen financieringsprioriteiten moesten kunnen bepalen. In 2012 was deze vraag een idee geworden en was het idee uitgegroeid tot het Red Umbrella Fund (RUF) – ’s werelds allereerste wereldwijde fonds geleid door en voor sekswerkers.

Na een strenge selectieprocedure werd Mama Cash in 2011 door de stuurgroep van RUF gekozen als fiscale sponsor van het nieuwe fonds. Mama Cash is er trots op dat ze al 12 jaar voldoet aan de hoge normen en het vertrouwen van RUF.

Een sterke en duurzame wereldwijde beweging voor de rechten van sekswerkers

“Onze kernwaarden zijn autonomie en eigenaarschap. Daarom is het Red Umbrella Fund een door sekswerkers geleid, participatief fonds.”

Red Umbrella Fund werkt aan het versterken en duurzaam maken van de wereldwijde beweging voor de rechten van sekswerkers. Het doet dit door middel van drie strategieën die elkaar wederzijds versterken.

Subsidies en begeleiding

RUF financiert door sekswerkers geleide groepen en (grensoverschrijdende) netwerken die zich inzetten voor de mensenrechten van sekswerkers in alle regio’s van de wereld. Ze ondersteunen sekswerkers van alle seksen en geven prioriteit aan degenen die het meest gemarginaliseerd zijn of te maken hebben met meerdere vormen van discriminatie. Alle subsidies van het RUF zijn onbeperkt en flexibel. Subsidiepartners krijgen het vertrouwen om hun eigen prioriteiten te stellen en hun eigen strategieën te bepalen op basis van hun behoeften en visie.

RUF begeleidt haar subsidiepartners met flexibele en persoonlijke technische ondersteuning in de vorm van begeleiding, mentorschap en introducties. Waar relevant en gewenst draagt RUF bij aan de zichtbaarheid van haar subsidiepartners.

Belangenbehartiging door financiers

RUF pleit voor meer en betere financiering voor door sekswerkers geleide organisaties en netwerken door publieke en private financiers. Ze willen dat er meer middelen beschikbaar komen voor gemeenschapsgroepen en dat deze middelen beter worden afgestemd op de behoeften en prioriteiten van de bewegingen. Dit betekent financiering die toegankelijk, onbeperkt, flexibel, meerjarig en gebaseerd op mensenrechten is.

“Er schuilt kracht in de deelname van sekswerkers aan fondsenwervende ruimten als gelijken en subsidieverstrekkers”.

Leiderschap van sekswerkers bij het toekennen van subsidies

Een sterke beweging voor de rechten van sekswerkers heeft niet alleen betere financiering nodig, maar ook macht en autonomie bij het nemen van beslissingen over hoe deze financiering te gebruiken om verandering te stimuleren. Het participatieve en activistische model van RUF, dat is ontworpen door sekswerkers en waarin sekswerkers in de meerderheid zijn in onze strategische besluitvormings- en subsidieverleningsorganen, staat centraal bij het verwezenlijken van deze visie.

“Alleen als sekswerkers echt aan tafel zitten bij financieringsbeslissingen, kan er echte verandering worden bereikt.”

DONEREN

Dankzij jouw steun kan het Red Umbrella Fund flexibele basisfinanciering bieden aan organisaties en netwerken van sekswerkers wereldwijd.
Nu doneren