Privacy

Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds ter wereld. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat onze dienstverlening voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelen wij geheel volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en daarmee samenhangende activiteiten:

 • voor de uitvoering van onze gebruikersovereenkomst;
 • het verlenen van service;
 • het verstrekken van nieuwsbrieven en e-zines;
 • om u te informeren over ontwikkelingen bij Mama Cash en/of onze aangesloten partnerorganisaties;

Door het toesturen van uw persoonsgegevens geeft u aan Mama Cash toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken en te bewerken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u er geen prijs op stelt dat Mama Cash uw persoonsgegevens gebruikt en/of bewerkt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u zich schriftelijk afmelden (Postbus 15686, 1001ND Amsterdam; of per e-mail: bestelling@mamacash.org.

We delen uw persoongegevens niet met anderen.

Actievoorwaarden sms/acties

Met enige regelmaat houdt Mama Cash een sms/actie waarbij deelnemers eenmalig aan Mama Cash kunnen doneren. Hier lees je de actievoorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • De actie is voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Gegevensgebruik

 • Alle gegevens die Mama Cash verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden behandeld.
 • Mama Cash zal deelnemers niet benaderen via het gebruikte telefoonnummer.

Spelregels

 • Een deelnemer doet mee aan een sms-actie van Mama Cash door een sms met een aan de actie verbonden woord te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een sms. Met deze sms zal eenmalig het bedrag van de donatie bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.  
 • De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn exclusief de telefoonkosten.
 • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.
 • Voor het uitvoeren van deze dienst werkt Mama Cash samen met CM.

Deze sms-dienst voldoet aan de SMS gedragscode en de Reclamecode sms-dienstverlening.

Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Mama Cash gebruikt de cookies om u te herkennen tijdens uw bezoek. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Deze informatie hebben wij nodig om onze website aan te passen aan de wensen en ervaringen van onze bezoekers.

Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

Vragen

Indien u vragen hebt over het privacystatement kunt u contact opnemen met s.van.brussel @mamacash.nl