Ga direct naar de content

Privacy

Mama Cash gebruikt je gegevens om je als donateur, supporter of subsidieaanvrager goed van dienst te kunnen zijn, en om je – op jouw verzoek - te informeren over ons werk en on ze campagnes. Mama Cash neemt jouw privacy zeer serieus en beschermt jouw gegevens en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden.

In dit privacy statement vertellen we graag wat we van je weten en waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn. Je kunt ons altijd vragen om je gegevens te wijzigen of verwijderen.

Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten, en aan welke regels we ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Mama Cash via onze website en andere kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Mama Cash naar verwijst. Deze organisaties voeren hun eigen privacy beleid, waarvan je zelf kennis dient te nemen.

Gegevensverwerking

Mama Cash verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, subsidieprogramma en om te informeren over ons werk en campagnes. Mama Cash verstrekt persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Mama Cash draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. We zorgen er zo voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden

Mama Cash heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl).

Gegevensverzameling via internet

Mama Cash verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer je je aanmeldt als donateur of een donatie doet, subsidie aanvraagt via ons pre-aanvraagformulier  of deelneemt aan een online campagne.

Gegevensverzameling buiten internet

Mama Cash verzamelt ook persoonsgegevens als je op evenementen een aanmeldformulier invult of tijdens een telefoongesprek.

Gegevens die door Mama Cash worden verwerkt

De persoonsgegevens die Mama Cash kan verwerken t.b.v. informatievoorziening over ons werk en onze campagnes zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, contactstatus, contacthistorie. Voor onze donateursadministratie en fondsenwervende programma’s verwerken we hiernaast: banknummer, betaalhistorie.

De persoonsgegevens die Mama Cash kan verwerken t.b.v.  het verwerken van subsidieaanvragen en het verstrekken van subsidies zijn naam, geslacht, e-mailadres, het adres van je organisatie en andere contactgegevens.

We gebruiken deze informatie om je subsidieaanvraag in behandeling te kunnen nemen, en als je subsidie toegekend wordt, om contact te houden tijdens de looptijd van de subsidie.

Voor evaluaties van ons subsidieprogramma werken we ook af en toe met externe partijen. We delen voor dit doel je naam, e-mailadres, organisatie en regio.  In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

We werken met externe partijen voor onder meer hosting, database en onderhoud. Deze partijen hebben mogelijk toegang tot jouw gegevens als onderdeel van hun werk voor Mama Cash. Een deel van deze partijen zijn buiten Europa gevestigd. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Email

Wanneer je als deelnemer aan een campagne, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Mama Cash hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd over onze campagnes en overige activiteiten. Je kunt op elk moment afmelden voor deze e-mails met de afmeldlink die in elk bericht staat, of door contact op te nemen met Sharon Petrie, Director of Partnerships and Communications via s.petrie@mamacash.org or (+31)20 5158 700.

Abonneren en afmelden digitale nieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website (www.mamacash.org) abonneren op digitale nieuwsbrieven van Mama Cash. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Contact met donateurs

Als je je aanmeldt als donateur van Mama Cash leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Mama Cash per post of via e-mail een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Mama Cash informeert haar donateurs over de campagnes met onze nieuwsbrief, per e-mail, post en/of telefoon. Mama Cash is een stichting die voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van de donaties van particulieren, overheden en institutionele donoren. Mama Cash benadert haar donateurs daarom een paar keer per jaar met verzoeken om donaties. Wil je dit liever niet, dan kun je contact opnemen met Sharon Petrie, Director of Partnerships and Communications via s.petrie@mamacash.org or (+31)20 5158 700.

Onze administratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Mama Cash (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. 

Gegevens wijzigen, inzien of laten verwijderen

Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens, als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Mama Cash verwerkt, of als je jouw gegevens wilt inzien, wilt laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met Sharon Petrie, Director of Partnerships and Communications via s.petrie@mamacash.org or (+31)20 5158 700. Mama Cash is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie en ook indien je gegevens wilt laten verwijderen. Sommige gegevens kan Mama Cash niet meteen verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (donatie) en i.v.m. de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. De bewaartermijnen voor de gegevens die wij verwerken zijn vastgesteld in ons privacybeleid. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren.

Beveiliging

Mama Cash heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Onze hele website, inclusief onze donatiepagina, beveiligt daarom ook gegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient je browser je te melden dat je op een veilige site bent.

Mama Cash gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al je gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Cookies

Mama Cash gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt jouw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren.

Welke cookies plaatst Mama Cash?

Mama Cash maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. Mama Cash gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten.

Je kunt de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

We maken ook gebruik van embedded content zoals YouTube video’s. Mama Cash is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de cookies die door platforms zoals YouTube geplaatst worden als je op deze content klikt.

Ook maken we voor specifieke campagnes gebruik van Marketing Cookies om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Als donateur, ontvanger van onze nieuwsbrief of ezine, of als aanvrager/ ontvanger of aanvrager van subsidie accepteer je dit privacy statement en geef je toestemming aan Mama Cash om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die hierboven beschreven staan en voor door jou gewenste doeleinden.

Dit privacy statement wordt regelmatig herzien. We raden je aan om deze informatie regelmatig te checken. Als je vragen hebt over dit privacy statement of als je meer informatie wilt over ons volledige privacybeleid, neem dan contact op met Mama Cash via shesupports@mamacash.org.