Lid raad van commissarissen

Sue Phillips is een gepassioneerd pleitbezorger van gender en sociale rechtvaardigheid en is altijd op zoek naar mogelijkheden voor strategische invloed en impact. Haar carrière was grotendeels gericht op het werken met internationale ontwikkelingsdonoren, met name het Britse DFID (nu FCDO), de VN, regionale ontwikkelingsbanken en een reeks INGO’s. Sue koos deze specifieke ruimte omdat ze erkent dat donoren een grote invloed en impact hebben op het streven naar gender en sociale rechtvaardigheid wereldwijd. Hiervoor heeft ze 21 jaar lang (1999-2020) Social Development Direct opgericht en geleid, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van expertise op het gebied van gender en inclusie in de consultancysector. Daar heeft zij samen met het team de organisatie laten uitgroeien tot een belangrijke beïnvloeder van het beleid en de programmering van donoren en overheden op het gebied van gendergerelateerd geweld, economische empowerment van vrouwen, bestuur en inclusieve openbare diensten. Sue richt zich momenteel op de klimaatnoodtoestand en ziet de groeiende wereldwijde belangstelling als een kans om naast klimaatrechtvaardigheid ook sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Sue is Brits en woont in Londen, Verenigd Koninkrijk.