Directeur partnerships en communicatie

Baya Jansen-Sharkaeva werkt sinds 2017 voor Mama Cash, eerst als Senior medewerker voor filantropische partnerschappen en sinds mei 2022 als adjunct-directeur voor partnerschappen en communicatie.

Voordat ze bij Mama Cash kwam werken, was Baya consultant op het gebied van internationale ontwikkeling. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven (gewerkt voor Ecorys Nederland en Zernike Group). Ze specialiseerde zich in acquisitie en management van grote technische assistentieprojecten gefinancierd door bilaterale en multilaterale donoren – zoals de Europese Commissie, Wereldbank, EBRD, Aziatische Ontwikkelingsbank, KfW, Danida, GIZ. Tijdens haar periode bij Ecorys Nederland was ze landencoördinator voor Centraal-Azië en lid van de werkgroep vrouwenrechten en gendergelijkheid van Ecorys International.

Waarom werk je graag voor Mama Cash?
“Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt op het gebied van genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten, blijft ons werk relevant en urgent. Mama Cash steunt groepen die vooroplopen in sociale verandering, maar nog steeds veel te weinig financiële middelen ontvangen. We steunen dit werk met passie omdat we weten dat feministisch activisme werkt.

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder?

“Mama Cash ondersteunt en financiert al veertig jaar feministische groepen en bewegingen. We zijn duidelijk over de manier waarop onze partners verandering teweegbrengen en duidelijk over onze bijdrage aan het voeden en ondersteunen van die verandering. De resultaten van feministische activisten laten zien dat ons financieringsmodel een verschil maakt”.

Wat is het punt aan de horizon waar je naartoe werkt?
“Meer mensen inspireren door bewijs en krachtige verhalen om zich bij ons aan te sluiten en ons te steunen, want samen creëren we een rechtvaardigere en gelijkere wereld voor vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen”.