Ga direct naar de content

Het Revolution Fonds

Het Revolution Fonds is een nieuw subsidiefonds bij Mama Cash waarmee we in kunnen springen op de vraag naar urgente, tijdige en belangrijke subsidie die een kans op verandering, verlichting van acute nood en/of de verwezenlijking van een nieuw kansrijk project of idee mogelijk maken.

 

Veelgestelde vragen (FAQ).

 

 • Waarin verschilt het Revolution Fonds van de andere fondsen van Mama Cash? 

Het Revolution Fonds accepteert nominaties voor kleine, eenmalige subsidies die maximaal één jaar lopen. Aanvragen worden in behandeling genomen als ze bestemd zijn voor initiatieven die een kans op verandering, verlichting van acute nood en/of de verwezenlijking van een nieuw kansrijk project of idee mogelijk maken. Subsidies van het Revolution Fonds zijn ook bedoeld voor groepen of initiatieven die zich solidair betonen met een goede zaak of bijzondere initiatieven die aansluiten bij de visie, missie en waarden van Mama Cash

 • Wie kan een aanvraag indienen? 

Alle groepen of initiatieven ter wereld kunnen subsidie uit het Revolution Fonds aanvragen zolang ze een nominatie ontvangen van een huidige medewerker, bestuurslid of externe adviseur uit het netwerk van Mama Cash. 

 • Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor steun uit het Revolution Fonds? 

Het Revolution Fonds steunt groepen en initiatieven die:  

 • Door een huidige medewerker, bestuurslid of externe adviseur uit het netwerk van Mama Cash zijn voorgedragen; 
 • Werken vanuit een feministische visie en/of vanuit het perspectief van de rechten van vrouwen, meiden, trans en/of intersekse personen; 
 • Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, trans personen en/of intersekse personen op wie zij zich richten; 
 • Een kans op verandering, verlichting van acute nood en/of de verwezenlijking van een nieuw kansrijk project of idee mogelijk willen maken; 
 • Zich aansluiten bij de visie, missie en waarden van Mama Cash
 • Wat steunt het Revolution Fonds niet? 

Het Revolution Fonds verleent geen subsidies aan groepen en initiatieven die: 

 • Door één individu worden geleid; 
 • Zakelijke ondernemingen of projecten met winstoogmerk zijn; 
 • Momenteel een subsidie van Mama Cash ontvangen; of Iin aanmerking zouden kunnen komen voor andere subsidies (uit het Resilience Fonds, Spark Fonds, Solidarity Fonds en/of Radical Love Fonds); 
 • In het Noorden zijn gevestigd en hun activiteiten uitvoeren in, of leiden in samenwerking met, organisaties in het Zuiden en Oosten; 
 • Zijn opgericht door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van, politieke partijen, overheidsinstellingen of religieuze instellingen; 
 • Actief trachten de rechten van bepaalde vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen te ontkennen op basis van wie ze zijn, het werk dat ze doen of hun maatschappelijke posities.
 • Hoe word ik voorgedragen? 

Om een subsidie aan te vragen uit het Revolution Fonds dien je contact op te nemen en een aanbeveling te ontvangen van een huidige medewerker, bestuurslid of externe adviseur van Mama Cash. Zij kunnen namens jou de aanvraag indienen via een online aanvraagformulier.

 • Hoe worden de beslissingen genomen? 

De subsidieaanvragen voor het Revolution Fonds zullen eerst een beoordelingsproces van drie stappen doorlopen: 

 1. Alle groepen en initiatieven moeten door een huidige medewerker, bestuurslid of externe adviseur van Mama Cash zijn voorgedragen. 
 1. Een medewerker van Mama Cash screent alle aanvragen om te controleren of ze voldoen aan onze criteria voor het toekennen van subsidie. 
 1. Alle geschikt bevonden aanvragen worden beoordeeld door een panel van externe adviseurs uit het netwerk van Mama Cash volgens onze benadering van participerende subsidieverlening. Dit panel heeft het laatste woord over de toekenning en hoogte van de subsidie. 
 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor een subsidie uit het Revolution Fonds? 

Op elk moment! We accepteren en beoordelen doorlopend nieuwe aanvragen. Ben je een huidige Mama Cash-medewerker, bestuurslid of lid van het Externe Adviesnetwerk en wil je een nominatie doen, dan kun je hier de aanvraagprocedure starten.  

 • Hoelang duurt het voordat een beslissing wordt genomen over een subsidieaanvraag?  

Om te kunnen reageren op urgente en tijdgevoelige kansen neemt het beslissingsproces vanaf de ontvangst van de nominatie minstens zes werkweken in beslag. 

 • Hoeveel subsidie kan ik aanvragen? 

Wij accepteren aanbevelingen voor subsidies tot €10.000. De hoogte van het ouiteindelijk toegekende bedrag hangt samen met het algeheel beschikbare budget van het Revolution Fonds. Subsidies zijn bedoeld voor periodes van maximaal één jaar. 

 • Waar kan ik meer informatie vinden? 

Neem voor meer vragen over het Revolution Fonds, kunt u een e-mail sturen naar  RevolutionFund@mamacash.org.