Ga direct naar de content

De steun die we geven

Algemene informatie

  1. Mama Cash biedt algemene subsidie, ter ondersteuning van de groep of organisatie in haar geheel, waar ook steun voor specifieke programma’s, projecten of initiatieven onder kan vallen.
  2. Mama Cash verstrekt zowel eenjarige als meerjarige subsidies. De periode voor een meerjarige subsidie duurt maximaal twee jaar. De standaard die hierbij wordt gehanteerd, is dat Mama Cash altijd eerst een eenjarige subsidie verstrekt aan organisaties of initiatieven die zij niet eerder heeft gesteund.
  3. In de meeste gevallen verstrekt Mama Cash subsidies tussen €5.000 en €50.000 per jaar. Haar gemiddelde subsidiegrootte is tussen €20.000 en €30.000 per jaar.
  4. Mama Cash staat open voor het ondersteunen van informele, niet-geregistreerde groepen van activisten, of netwerken, of coalities van organisaties.

Begeleiding

Naast financiering biedt Mama Cash begeleiding aan de door haar gesteunde groepen. In haar begeleidingsprogramma werkt Mama Cash samen met  de groepen die ze steunt om:

  • te reflecteren  over hun sterke en zwakke punten
  • strategieën te ontwikkelen hoe ze hun invloed, macht, en de omvang van hun werk kunnen vergroten
  • beslissingen te nemen over wat Mama Cash en  de groepen kunnen doen om dit te  bereiken