Ga direct naar de content

De Global Alliance for Green and Gender Action

Groen meets gender

In Bolivia voeren inheemse vrouwen voeren campagne tegen mijnbouw en andere extractieve industrieën. In de Filippijnen vechten boerinnen voor hun landrechten. In Nigeria komen vrouwen en meiden op tegen de vernietiging van een regenwoud waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn.

Mama Cash ondersteunt deze activisten als onderdeel van de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA). Ons doel: de collectieve kracht van vrouwenrechtenbewegingen en klimaat- en milieubewegingen aanboren. Door deze bewegingen te versterken en samenwerking te stimuleren, kunnen zij nog effectiever werken aan een wereld waarin het recht op water, voedselveiligheid en een schoon, gezond en veilig milieu voor alle vrouwen gegarandeerd is. 

Strategische samenwerking
GAGGA is een gezamenlijk initiatief van penvoerder Fondo Centroamericano de Mujeres, Mama Cash en Both ENDS. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het Global Greengrants Fund, Prospera – International Network of Women's Funds en het World Resources Institute. Het initiatief omvat fondsen en organisaties in meer dan 30 landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa.

GAGGA is een strategische partner van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en ontvangt voor de periode 2016-2020 € 32.000.000 subsidie.

Grassroots activisme
GAGGA ondersteunt vrouwen en meiden die rechtstreeks worden getroffen door de problemen die ze aanpakken. We financieren geen groepen die spreken ‘namens’, maar richten ons expliciet op initiatieven van activisten die opkomen voor hun eigen rechten en het belang van hun gemeenschap. Deze grassrootsgroepen en -bewegingen spelen een sleutelrol in de bescherming van belangrijke ecosystemen, zoals bossen en wetlands, weiden en landbouwgrond, rivieren en kustgebieden. Meer dan wie ook weten zij wat nodig is om de mensenrechten en ecologische rechten van vrouwen daadwerkelijk te beschermen en te bevorderen.

GAGGA versterkt een aantal van deze groepen en bewegingen met subsidies en capaciteitsopbouwende ondersteuning, en geeft hun zo middelen in handen die hen in staat stellen om hun doelen te bereiken. Om de manier waarop besluiten worden genomen te veranderen. Om beleid en wetten te wijzigen. Om hun eisen kenbaar te maken bij degenen die nationaal en internationaal de besluiten nemen. En om die beslissers ter verantwoording te roepen waar het misgaat. 

GAGGA streeft ernaar zowel samenlevingen als instellingen te veranderen, zodat de rechten van vrouwen op water, voedsel en een schone, gezonde en veilige omgeving altijd en overal verzekerd zijn. 
 
Overkoepelend oogmerk van GAGGA is bevordering van de samenwerking en uitwisseling tussen vrouwenrechtenbewegingen aan de ene kant en klimaat- en milieubewegingen aan de andere kant.  Ook zet GAGGA in op het stimuleren van internationale actoren – organisaties voor ontwikkelingshulp, stichtingen en de particuliere sector – om meer geld beschikbaar te stellen voor het broodnodige en cruciale activisme op het kruisvlak van vrouwenrechten en groene rechtvaardigheid.