Mama Cash is een internationaal vrouwenfonds dat in 1983 werd opgericht door vijf lesbische feministes. Veertig jaar later is Mama Cash uitgegroeid tot meer dan 60 medewerkers en vrijwillige commissarissen die overal ter wereld wonen en werken. Op deze pagina vind je onze vacatures voor betaalde functies, stages en vrijwilligerswerk.

“Mama Cash’ werk is belangrijk, omdat we opkomen voor de feministen die vechten voor het welzijn van mensen en de planeet!”

Gelukkig Mwende Kinyili

Mama Cash wil een antiracistische en antidisabistische organisatie zijn waar pluralisme wordt bevorderd en mensen van alle identiteiten en achtergronden gedijen als professionals en activisten. Mama Cash streeft naar een Raad van Toezicht, een Management Team en een personeelsbestand dat representatief is voor de feministische bewegingen waarmee we samenwerken. Daarom werven en verwelkomen we bewust mensen die het doelwit zijn van systemische onderdrukking, inclusief maar niet beperkt tot seksisme, racisme, homo-antagonisme, trans-antagonisme, classisme en disablisme – en hun kruispunten.

Mama Cash is een activistische en professionele organisatie

Als activisten waarderen we moed en omarmen we onzekerheid als onderdeel van het creëren van verandering in de wereld. We zijn een internationale feministische gemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoording afleggen aan subsidiepartners en belanghebbenden.

Als professionals creëren we ruimte voor mensen om uit te blinken binnen bloeiende teams en we bieden middelen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We dagen actief traditionele opvattingen over macht uit, bevorderen welzijn en gaan de dialoog aan over besluitvorming en machtsonevenwichtigheden.