Ga direct naar de content

Begeleiding

Ons begeleidingswerk helpt door ons gesteunde groepen met het verkrijgen, verbeteren en behouden van de vaardigheden, kennis, instrumenten, uitrusting en andere middelen die zij nodig hebben om hun missie te bereiken. Begeleiding kan bestaan uit het verstrekken van informatie over financieringsmogelijkheden en presentaties aan donoren, en ondersteuning van activisten in donorruimtes; het faciliteren van bijeenkomsten tussen partners voor het vormen van netwerken en uitwerken van strategieën; en het coördineren van projecten over specifieke thema’s met cohorten van zelfgeselecteerde partners. 

Verschillende soorten ondersteuning

Begeleiding kan de vorm hebben van financiële ondersteuning om fondsenwerving of netwerken te betalen, en om steun te verlenen aan specifieke thema’s die worden vastgesteld door cohorten van de door ons gesteunde groepen. Mama Cash biedt bovendien begeleidingssubsidies om groepen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten om aan een specifieke behoefte  te voldoen.