Begeleiding

Organisaties die sterk en veerkrachtig zijn, blijken het beste toegerust om blijvende veranderingen tot stand te brengen. Mama Cash steunt vrouwen-, meiden- en transrechtengroepen daarom zó, dat zij hun ambities ten volle kunnen verwezenlijken. En dan hebben we het zowel over hun ambities ten aanzien van de wereld, als over de koers die ze met hun organisatie willen varen.

We bieden groepen daarom naast subsidies ook begeleiding, en ondersteunen hen terwijl ze zich ontwikkelen in de richting die henzelf voor ogen staat. Soms wil een organisatie haar bestuursstructuur veranderen. Een andere organisatie wil een strategisch plan ontwikkelen. De fondsenwervingsresultaten verbeteren. Of een nieuwe generatie activisten trainen. Welk pad groepen ook kiezen: Mama Cash vergezelt hen op hun weg.

Van reiskosten tot één-op-één-advies
Onze begeleiding kan bestaan uit gerichte financiële steun voor het versterken van capaciteiten, organisatieontwikkeling of netwerk- en fondsenwervingsmogelijkheden. Uit de vergoeding van reiskosten die een activiste in staat stelt een belangrijke conferentie bij te wonen of een potentiële donor te bezoeken. Uit dekking van de kosten voor het werken met een consultant of het deelnemen aan een workshop. Uit één-op-één-advies van een van de stafleden van Mama Cash. Uit feedback op een subsidievoorstel. Uit het faciliteren van contact met collega-organisaties.

Mama Cash biedt ook begeleidingssubsidies om groepen in staat te stellen deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Zo gaven we in 2016 meer dan 40 groepen geld zodat zij konden deelnemen aan het AWID International Forum in Brazilië. Daar kwamen zo’n 2.000 feministische activisten van over de hele wereld bijeen om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke actiepunten en agenda's voor gelijkheid, rechten, rechtvaardigheid en duurzaamheid te ontwikkelen