Wat we wel steunen

A. Mama Cash criteria bij subsidieaanvragen (Lichaam, Geld, Stem)

Mama Cash financiert groepen en initiatieven die: 

1. Vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief werken

Voorbeeld: Een groep werkt op het gebied van vrouwen en huisvesting en stelt in hun werk de specifieke ervaringen van vrouwen centraal. Dit betekent dat ze beseffen dat de barrières die vrouwen tegenkomen in het vinden van fatsoenlijke en betaalbare huisvesting anders zijn dan de barrières die mannen hierin tegenkomen. Bovendien hebben zij oog voor de uitdagingen van verschillende groepen vrouwen (bijvoorbeeld vrouwen uit landelijke en stedelijke gebieden) bij het vinden van huisvesting. Ze kunnen uitleggen hoe die uitdagingen verband houden met het economische beleid in hun land. De oplossingen die de groep aandraagt, integreren al deze elementen.

2. Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen op wie zij zich richten

Voorbeeld: Binnen een groep die zich bezighoudt met transgenderrechten, zijn het transgenders die beslissingen nemen over het beleid en de activiteiten van de groep, en over hoe het geld besteed moet worden. De woordvoerder van de groep moet transgender zijn, net zoals degenen binnen die groep die een salaris ontvangen. Cisgender of mensen die geen transgenders zijn kunnen in verschillende capaciteiten werkzaam zijn voor de groep, maar ze zijn niet degenen die de groep leiden.

3. Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen hebben, en niet  slechts als de focus van één van hun programma’s

Voorbeeld: Een groep die pleit voor toegang van meiden tot diensten op het gebied van reproductieve gezondheid en waar de missie van luidt: ervoor zorgen dat meiden van hun seksuele en reproductieve rechten kunnen genieten.

4. Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering

Voorbeeld: Een inheemse vrouwengroep biedt gezondheidszorg aan inheemse vrouwen om op korte termijn te voorzien in hun directe behoeftes. De groep werkt ook aan het doorbreken van fundamentele obstakels die de toegang tot zulke diensten belemmeren. Zo zorgen ze ervoor dat andere inheemse vrouwen die de groep niet kan bereiken op de lange termijn ook van deze diensten gebruik zullen kunnen maken.

5. De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

Voorbeeld: in een omgeving waar overheden en Ngo’s veel investeren in de aanpak van HIV/Aids bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, organiseert een groep postmenopauzale vrouwen met HIV/Aids zich. In een context waarin zij als groep niet belangrijk of urgent gevonden worden, komen zij op voor hun rechten en zorgen zij dat ze gehoord worden.

 

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash steunt 

 

B. Mama Cash's prioriteit en focus

Mama Cash geeft prioriteit aan het financieren van groepen en initiatieven die:

Een jaarlijks budget hebben van minder dan 200.000 euro

Mama Cash geeft geen prioriteit aan het financieel ondersteunen van deze groepen via de thematische portfolio’s (Lichaam, Geld en/of Stem). Onder onze partners in de thematische portfolio’s zijn maar heel weinig groepen met een jaarlijks budget van meer dan 200.000 euro.

De focus van Mama Cash’s subsidieprogramma

Mama Cash legt de focus op 3 brede thema’s – Lichaam, Geld en Stem – en we subsidiëren groepen wiens werk binnen deze thema’s vallen.

Mama Cash subsidieert groepen in de meeste landen van de wereld. Ondanks grote verschillend in context, zijn de belangen van bepaalde groepen vrouwen, meiden, transgenders en interseksepersonen in de meeste maatschappijen (en sociale bewegingen) onderbelicht en/of omstreden. Dit zijn de groepen die Mama Cash meestal subsidieert.

Mama Cash geeft bijvoorbeeld subsidies aan groepen die werken op het gebied van:

  • Gedwongen sterilisatie van vrouwen met HIV/ Aids
  • Het uitsluiten van inheemse vrouwen van de besluitvorming over hun land
  • Arbeidsrechten van vrouwen en transgenders die huishoudelijk, industrieel of sekswerk verrichten
  • Recht op water, voedsel en een schone, veilige en gezonde omgeving
  • Het aan de kaak stellen van juridische en sociale discriminatie van lesbische en biseksuele vrouwen, of van migranten- en vluchtelingenvrouwen
  • Seksuele rechten van vrouwen, meiden en transgenders met een handicap
  • Zeggenschap van meiden en oudere vrouwen (65plus) over hun levens (onderwijs, gezondheid en relaties)
  • Politieke en publieke deelname van vrouwen, meiden en transgenders uit etnische of religieuze minderheden

Deze lijst is slechts indicatief. Mama Cash staat open voor het steunen van groepen die zich bezighouden met andere onderwerpen die relevant zijn voor hun context maar die hierboven niet genoemd worden, mits ze voldoen aan onze criteria.

 

Wat we niet steunen