Wat we wel steunen

A. Mama Cash criteria bij subsidieaanvragen

Mama Cash financiert groepen en initiatieven die: 

1. Vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief werken

2. Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen op wie zij zich richten

3. Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen hebben, en niet  slechts als de focus van één van hun programma’s

4. Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering

5. De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

 

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash steunt 

 

B. Mama Cash's prioriteiten en focus

Mama Cash subsidieert groepen in de meeste landen van de wereld. Ondanks grote verschillend in context, zijn de belangen van bepaalde groepen vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen in de meeste maatschappijen (en sociale bewegingen) onderbelicht en/of omstreden. Dit zijn de groepen die Mama Cash meestal subsidieert.

In 2020 nodigen we groepen en organisaties die aan de volgende criteria voldoen uit om een aanvraag in te dienen:

  • Een jaarbudget hebben van minder dan €200.000
    Mama Cash geeft geen prioriteit aan het verstrekken van financiële steun aan grotere groepen. Derhalve zijn er onder onze partners in de themaportefeuilles slechts een klein aantal groepen te vinden met jaarbudgetten die meer dan €200.000 bedragen. 
  • Werken aan het verband tussen de rechten van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen en milieurechtvaardigheid, bijvoorbeeld groepen die de uitsluiting van inheemse vrouwen van besluitvorming over hun land aan de kaak stellen, en groepen die vechten voor hun recht op water, voedsel en een schone, veilige en gezonde omgeving.

 

Wat we niet steunen