Ga direct naar de content

Ons financieringsproces

Vanaf 2021 vormt het aanvraagproces voor nieuwe subsidies een weerspiegeling van ons ethos van participerende subsidieverlening. Dit betekent dat we de besluitvorming over onze subsidies verschuiven van onze medewerkers naar de gemeenschappen die we willen steunen, namelijk vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen die een rechtvaardiger en gelukkiger wereld creëren.

Vanaf dit jaar worden alle aanvragers die tijdens onze aanvraagperiode een aanvraag indienen uitgenodigd om bij te dragen aan de vaststelling van een aantal van onze prioriteiten voor de subsidieronde van dit jaar. Deze bijdrage maakt deel uit van jullie aanvraagformulier en deze prioriteiten informeren het besluitvormingsproces voor subsidieverlening. Mama Cash blijft de criteria voor in aanmerking komende groepen bepalen, en medewerkers zullen alle aanvragen screenen om ervoor te zorgen dat alleen aanvragen van in aanmerking komende groepen doorgestuurd worden naar de gemeenschapscommissie, ons besluitvormingsorgaan voor participerende subsidieverlening die voor en door activisten wordt gerund. Nadat de aanvragen zijn gescreend, zal een commissie met vertegenwoordigers van gemeenschappen die wij willen steunen de aanvragen beoordelen en definitief besluiten wie in 2021 de nieuwe door ons gesteunde groepen zullen zijn.

We zijn erg enthousiast over de ontwikkeling van dit model dat volgens ons de mogelijkheid biedt om niet alleen nuttige bijdragen van de door ons gesteunde groepen te verzamelen, maar ook de besluitvormingsbevoegdheid teruggeeft aan de feministische activisten en bewegingen die wij willen steunen.