Ga direct naar de content

Het Red Umbrella Fund

Mama Cash biedt onderdak en faciliteiten aan het Red Umbrella Fund, een wereldwijd uniek fonds door en voor sekswerkers die opkomen voor hun rechten

 

Het Red Umbrella Fund werd opgericht in 2012. Het fonds ontstond uit een unieke en innovatieve samenwerking tussen sekswerkersactivisten en financiers op het gebied van sociale rechtvaardigheid, waaronder Mama Cash. Het Red Umbrella Fund staat pal voor het belang van rechten, gezondheid en zelfbeschikking voor sekswerkers, van welke gender dan ook. Het steunt activisten die vechten tegen geweld, stigmatisering en criminalisering van sekswerkers en voorziet in hun behoefte aan meer middelen en betere ondersteuning.

 

Unieke samenwerking

Mama Cash heeft een zeer lange geschiedenis waar het gaat om het financieren van sekswerkersinitiatieven en heeft steeds gelobbyd voor meer en betere financiering op dit gebied. In 2009 organiseerden we samen met de Open Society Foundation een bijeenkomst van de Donor Collaboration to Advance the Human Rights of Sex Workers. Tijdens de bijeenkomst lieten sekswerkersactivisten luid en duidelijk van zich horen. Ze wilden voortaan zelf hun eigen financieringsprioriteiten stellen – 'Niets voor ons zonder ons'. Daarna kreeg het idee voor een fonds onder leiding van en voor sekswerkers langzaam handen en voeten. In 2011 ging een interim bestuurscomité aan de slag met de daadwerkelijke oprichting van het Red Umbrella Fund.

De politieke strijd tegen criminalisering. De strijd tegen geweld dat ons stelselmatig wordt aangedaan. De opbouw van een organisatiestructuur die ons ondersteunt en in staat stelt om met elkaar in contact te komen. Allemaal langetermijninspanningen waarvoor duurzame financiering nodig is. 

 - Antwoord van sekswerkersorganisatie op onderzoeksvraag uit Funding for sex worker rights: Opportunities for foundations to fund more and better


Een gastvrouwrol voor Mama Cash
Na een uitgebreid selectieproces werd Mama Cash door het bestuurscomité van het Red Umbrella Fund uitgekozen om als ‘host’ te fungeren, wat betekent dat we onderdak en faciliteiten zijn gaan bieden aan dit nieuwe zusterfonds. Onze jarenlange betrokkenheid bij en ervaring met het financieren van sekswerkersgroepen strekte hierbij tot aanbeveling. Voor Mama Cash was het een grote eer om deze rol te mogen vervullen. Sindsdien werken wij samen op basis van wederzijdse bewondering en respect.

Wij bieden niet alleen faciliteiten als huisvesting en ondersteuning, maar trekken ook op inhoudelijk gebied regelmatig samen op met het Red Umbrella Fund. Zo organiseerden we verschillende evenementen met elkaar en publiceerden we gezamenlijke onderzoeken, waaronder Funding for sex worker rights: Opportunities for foundations to fund more and better. Dat rapport uit 2014 liet zien hoe nijpend het gebrek aan fondsen voor sekswerkersrechten nog altijd is.

Aanzienlijke groei
Het Red Umbrella Fund heeft sinds haar oprichting in 2012 meer dan 100 sekswerkersorganisaties en -netwerken over de hele wereld van financiële steun voorzien. Het betreft steeds meerjarige subsidies voor structurele kosten (dus geen projectsubsidies) voor door sekswerkers geleide organisaties die werken op lokaal, nationaal of regionaal niveau. Alle begunstigden worden geselecteerd door een internationaal Programme Advisory Committee dat door sekswerkers wordt geleid.